مقاله ظرفیت جذب عالی جاذب کاه عامل دار شده برای رنگ‌ها و یون‌های فلزات سنگین

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

مقاله ظرفیت جذب عالی جاذب کاه عامل دار شده برای رنگ‌ها و یون‌های فلزات سنگین


این محصول، ترجمه تخصصی مقاله “Superior adsorption capacity of functionalised straw adsorbent for dyes and heavy-metal ions” به زبان فارسی است. شناسه DOI مقاله اصلی  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121040 می باشد. مقاله اصلی شامل 13 صفحه بوده و این ترجمه در 21 صفحه به صورت فایل PDF می باشد.   …

FileHub ID : FileSell-2147225

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/42B90
<<ادامه  دانلود پاورپوینت در مورد اداره و کنترول امراض و آفات