مقاله ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل شهر همدان

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

مقاله ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل شهر همدان


در مقیاس استان، صدمات جنگی شامل ترکیبی از ویرانی‌های کالبدی و اختلال در عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه‌ها و ساختمان‌ها، شبکه راه‌ها و دسترسی‌ها مثل پل‌ها و جاده‌های ارتباطی، تأسیسات اساسی مثل مخازن آب، نیروگاه‌ها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، لوله‌کشی آب، گاز و… از آن جمله هستند. پدافند غیرعامل به‌ عنوان یکی از پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مورد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز این امر در سالیان اخیر از اهمیت بالایی در سطح بندی طرح های استانی و شهری قرار داشته است. این پژوهش با هدف ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های استانی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل مرتبط بدان صورت گرفته است. روش پژوهش به صورت توصفی و تحلیلی می باشد. در انجام این پژوهش از پرسشنامه نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بود که در حوزه استانی و زیر ساخت های شهری تهدیدات موشکی و هوایی از اولویت بالایی برخوردار هستند در کنار این موضوع مشخص شد که دارایی های مهم در سطح شهر برابر با ۱۵ دارایی بوده که اگر یکی ا …

FileHub ID : FileSell-2147309

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/fruuP
<<ادامه  لیسپ اتوکد Autocad Lisp