مغار و اسکنه

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

مغار و اسکنه


معرفی انواع مغار و اسکنه فرمت pdf تعداد صفحه ۸ آشنایی با مغار و انواع آن  آشنایی با قسمتهای مختلف مغار و اسکنه آشنایی با شمارههای استاندارد مغار و اسکنه اصول حفاظت و ایمنی در ضمن ُ کم کندن و فاق درآوردن …

FileHub ID : FileSell-2147223

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/AqK1e
<<ادامه  جزوه حسابداری صنعتی 2 دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی