کتاب صوتی سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ

۲۷ دی ۱۳۹۹ 0 By

کتاب صوتی سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ

کتاب صوتی سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ

درباره‌ی کتاب:

سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیگ یکی از مهم‌ترین آثار دوره‌ی انقلاب مشروطه و پیشتاز رمان نویسی اجتماعی در ایران است، و هم از دیدگاه تأثیر ادبی در تاریخ ادبیات نوین ایران و هم از نظر نفوذ اجتماعی در عصر خویش نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. و شاید بتوان گفت که ارزش سیاحت‌نامه در انقلاب مشروطه‌ی ایران نظیر ارزش کتاب قرارداد اجتماعی در انقلاب کبیر فرانسه است. سیاحت‌نامه قصه‌ی سیاسی عاشقانه‌ای است که با طنز و…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/nS6QF
<<ادامه  کتاب فراسوی سرمایه: بحران ساختاری نظام سرمایهpdf