• مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
  • پرسشنامه مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

   روش نمره گذاری و تفسیر

   این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن سنجش عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

   گزینه

   امتیاز

   مخالفم کامال

   مخالفم

   ندارم نظری

   موافقم

   موافقم کامال

   ۱

   ۲

   ۳

   ۴

   ۵

   پرسشنامه فوق دارای چهار بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

   بعد

   سواالت مربوطه

   عدالت توزیعی

   ۱-۵

   عدالت رویه ای

   ۵-۱۱

   عدالت مراوده ای

   ۱۲-۲۱

   برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر نشان دهنده عدالت سازمانی باالتر خواهد بود و برعکس

   روایی و پایایی

   نعامی و شکرکن )۱۳۸۳( ضرایب روایی ) سازه ای( و پایایی )آلفای کرانباخ( این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانیکلّی ۱/۴۲ و ۱/۸۵، برای عدالت توزیعی ۱/۴۶ و ۱/۷۸، برای عدالت رویه ای ۱/۵۷ و ۱/۸۲ و برای عدالت مراوده ای ۱/۴۱ و ۱/۶۴ گزارش کرده اند.

   منبع: نعامی، عبدالزهرا و حسینُ شکرکن، )۱۳۸۳(، بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره

  • سایز : ۷۹ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID17301

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/pq5Jd
<<ادامه  پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی - 20 اسلاید

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن