همه گیرشناسی همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد

مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶، ۸۱۶ نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی ۱۳ ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل ۸۱۶ نفر با میانگین سن زنان ۸۳/۴ ±34/27 سال و مردان ۲۳/۸ ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در ۹۸/۳ ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین ۲۰ تا ۳۵ و مردان نیز اکثرا کمتر از ۴۰ سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولی …

FileHub ID : FileSell-2138357

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/y0WuZ
<<ادامه  Ders9.3 - نسخه تصویری آموزش هیتیت 1-درس نهم

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن