• پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند
  • پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

   پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

   معرفی آزمون

   این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه «بامریند » از سه الگوی آزاد گذاری [۱] ، استبدادی[۲] و اقتدار منطقی[۳]والدین جهت بررسی الگوه‌های نفوذ و شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند(۱۹۹۱)، طراحی شد شامل ۳۰ ماده است که ۱۰ ماده به شیوه آزادگذاری و۱۰ ماده به شیوه ی مستبدانه و ۱۰ جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

   شیوه ی نمره گذاری

   در این ابزار آزمودنی‌ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × برحسب یک مقیاس ۵ درجه‌ای مشخص کردند که از صفر تا ۴ ( کاملاً مخالفم= ۰ تا کاملاً موافقم =۴ )، نمره گذاری شد و با جمع نمرات ، ۳ نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق ، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست آمد.

   پایایی

   پرسشنامه دیانا باوم ریند در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن به دست آمده چنانچه بوری در سال ۱۹۹۱ پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب ۸۱/۰ برای شیوه سهل گیر، ۸۶/۰ برای شیوه استبدادی و ۷۸/۰ برای شیوه قاطع و اطمینان بخش و در بین پدران به ترتیب ۷۷/۰ برای شیوه سهل گیر، ۸۵/۰ برای شیوه استبدادی و ۸۸ /۰ برای شیوه قاطع گزارش نمود. همچنین وی با استفاده از روایی تشخیص نشان داد که روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهل‌گیری (۳۸/۰-)، روش قاطع و اطمینان بخش (۴۸/۰-)، و مستبد بودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهل‌گیری (۵۰/۰-)، و قاطع و اطمینان بخش (۱۲/۰-)، دارد. در کل نتایج به دست آمده از مطالعات خارجی و داخلی اعتبار و روایی پرسشنامه فرزندپروری را مورد تأثیر قرار می‌دهند. و این پرسشنامه قبلا توسط اسفندیاری (۱۳۷۴)، و بینم (۱۳۷۹)، مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری ۶۹/۰ ،برای استبدادی ۷۷ /۰ و اقتدار منطقی ۷۳/۰ گزارش کرده است.میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی ۸۱/۰ برای آزادگذاری ،۸۵/۰ برای استبدادی و ۹۲/۰ اقتدار منطقی پدران گزارش شده است (بوری ،۱۹۹۱)، همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است : مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری (۵۰/۰)، و اقتدار منطقی (۵۲/۰)، او دارد.میزان پایایی این ابزار به روش آلفا کرنباخ، در این پژوهش ۶۹/۰ برای آزادگذاری ۷۳/۰، برای استبدادی ۸۳/۰ ، برای شیوه ی مقتدرانه ۹۰/۰ به دست آمده است و این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردار بود در مطالعه حاضر پایایی از روش آلفای کرونباخ ۸۹/. بدست آمد.


   [۱]-Permissiv

   [2]-Authoritative

   [3]-Authoritarian

  • سایز : ۱۱ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID16999

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/oRKrX
<<ادامه  درس دوم زبان انگلیسی پایه ی نهم

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن