• انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم
  • پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم

   مشخصات « پرسشنامه cbcl آخنباخ »
   روایی و پایایی: دارد
   خرده مقیاس ها: دارد
   نحوه نمره گذاری: دارد
   منابع: دارد
   تعداد سوال: ۱۱۳ سوالی

   نوع فایل: pdf

   پرسشنامه ،(CBCL) هدف: پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک برای دانش آمو زان دختر و پسر دور ه های ابتدایی، (TRF) و فرم گزارش معلم (YSR) خودسنجی راهنمایی و متوسطه تهران اجرا شد .

   روش: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد ۱۴۳۷ دانش آموز ۷۴۸ پسر و ۶۸۹ دختر ) تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبق ه ای چندمرحل ه ای، ) انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شد. برای تحلیل س ؤالات و برآورد ویژگیهای روا ن سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرمهای مذکور ، از مدل کلاسیک آزمون استفاده ش د.همسانی درونی مقیاسها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآور د شده است .

   یافته ها: دامنه ضرایب همسانی درونی ۰است.ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون- بازآزمون با یک فاصله /۹۵ – ۰/ مقیاسها از ۶۳ ۰ ب ه دست آمد . توافق بین / ۰ تا ۶۷ / ۸ هفته بر رسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از ۳۲ – زمانی ۵ ۰ نوسان داش ت . در / ۰ تا ۶۷ / پاس خدهندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت . دامنه این ضرایب از ۰۹ خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفت .

   از جمله این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم، همبستگی سوا ل -نمره کل، تمایزگذاری گروهی ، قدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد . نتیجه گیری: به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر سه فرم، از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردارند و با اطمینان م یتوان از آنها برای سنجش اختلالات عاطف ی ۱۸ ساله استفاده کرد.

  • سایز : ۲۳۲ کیلو بایت
  • فرمت : pdf
  • تعداد صفحات : ۳۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID16970

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/5Ggeb
<<ادامه  پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن