• مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
  • مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

   بخش اول : آب و خواص آن
   ۱-۱- موجودیت آب ۱
   ۱-۲- منابع آب۱
   ۱-۲-۱- آبهای سطحی۲
   ۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲
   ۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲
   ۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲
   ۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳
   ۱-۴- سختی آب۳
   بخش دوم: آب در صنایع غذایی۴
   ۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴
   ۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴
   ۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵
   ۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶
   ۲-۴- مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶
   ۲-۴-۱- استفاده مجدد آب ۶
   ۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶
   ۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷
   ۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸
   ۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸
   بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
   ۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
   ۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱
   ۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ۱۲
   ۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲
   ۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲
   ۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳
   ۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴
   ۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵
   ۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵
   ۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶
   ۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶
   ۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶
   ۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶
   ۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷
   ۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷
   ۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷
   ۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷
   ۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸
   ۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸
   ۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸
   ۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹
   ۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰
   ۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰
   ۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده ۲۰
   ۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱
   بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۲۲
   ۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳
   ۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳
   ۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳
   ۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴
   ۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴
   ۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶
   ۲۶ ph4-2-1- تنظیم
   ۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶
   ۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶
   ۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷
   ۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷
   ۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷
   ۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب ۲۸
   ۲۸BOD ۴-۳-۱-۱-
   ۲۸COD4-3-1-2-
   29TSS4-3-1-3-
   29TDS4-3-1-4-
   4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹
   ۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹
   ۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹
   ۳۰MLSS4-3-2-3-
   30FM4-3-2-4-
   4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰
   ۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱
   ۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲
   ۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳
   ۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴
   ۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵
   ۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵
   ۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵
   ۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵
   ۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶
   ۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷
   ۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷
   ۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹
   ۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹
   ۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲
   ۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴
   ۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴
   بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
   ۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
   ۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷
   ۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷
   ۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها ۴۸
   ۵-۲-۲-۱- بالکینگ ۴۸
   ۴۹ ۵-۲-۳- اکسیژن محلول
   ۵-۲-۴- زمان ماند۵۰
   ۵۱ph5-2-5-
   5-2-6- سمیت۵۱
   ۵-۲-۷- دما۵۲
   ۵-۲-۸- اختلاط۵۳
   ۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴
   ۵-۳- پایستن فرآیند۵۴
   ۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴
   ۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸
   ۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹
   ۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹
   ۶۰ BOD 5-5-2- حذف کم
   ۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱
   ۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲
   ۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲
   افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳
   ۶۳MLVSS افزایش
   ۶۳ نامناسب PH 5-5-2-4-
   5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی۶۴
   ۶۴ ناکافیMLVSS5-5-2-6-
   منابع ۶۶

   منابع

   ۱- مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترکیان

   ۲- مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

   ۳- مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست

   ۴- برکه های تثبیت فاضلاب از سری کتابهای سازمان جهانی بهداشت

   ۵- تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست

   ۶- تصفیه فاضلابهای صنعتی

  • سایز : ۷۵ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۷۲
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID16394

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/jQIVt
<<ادامه  پاورپوینت درس 4 فارسی اول ابتدایی - 7 اسلاید

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن