• دانلود فایل ورد Word پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل
  • جزئیات بیشتر این محصول:

   تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی
   عنوان کامل:کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل
   دسته: مهندسی برق – کامپیوتر
   فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
   تعداد صفحات: ٨۵
   ________________________________________________________
   – چکیده:
   در سال ١٩۵٧ نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد. در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به سر می برد. وزارت دفاع آمریکا در اکنش به این اقدام رقیب نظامی خود، آژانس تحقیق های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا (ARPA) را تاسیس کرد. یکی از تحقیق های مهم این آژانس تامین ارتباطات در زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراکز تحقیقاتی غیر نظامی که در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش برای اتصال کامپیوترها به کاربران سرویس می دادند. در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالی تحقیق اتصال دو کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال ١٩۶٠ اولین شبکه کامپیوتری بین چهار کامپیوتر که دوتای آنها در MIT ، یکی در دانشکده کالیفرنیا و دیگری در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه اندازی شد. این شبکه آرپانت (ARPA net ) نامگذاری شد. در سال ١٩۶۵ نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه MIT و یک مرکز دیگر نیز بر قرار گردید.
   در سال ١٩٧٠ شرکت معتبر زیراکس، یک مرکز تحقیقاتی در پالوآلتو تاسیس کرد. این مرکز در طول سالها مهمترین فناوری های مرتبط با کامپیوتر را معرفی کرده است و از این نظر به یک مرکز تحقیقاتی افسانه ای بدل گشته است. این مرکز تحقیقاتی که پارک (PARC) نیز نامیده می شود. به تحقیقات در زمینه شبکه های کامپیوتری پیوست، تا این سال ها شبکه آرپانت به امور نظامی اختصاص داشت، اما در سال ١٩٧٢ به عموم معرفی شد. در این سال شبکه آرپانت مراکز کامپیوتری بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل کرده بود. در سال ١٩٧٢ نخستین نامه الکترونیکی از طریق شبکه منتقل کردید.
   در این سال ها حرکتی غیر انتفاعی به نام MERIT که چندین دانشگاه بنیان گذار آن بودند، مشغول توسعه روش های اتصال کاربران ترمینال ها به کامپیوتر مرکزی یا میزبان بود. مهندسان تحقیق MERIT در تلاش برای ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، مجبور شدند تجهیزات لاز را خود طراحی کنند. آنان با طراحی تجهیزات واسطه برای مینی کامپیوتر OECPOP نخستین بستر اصلی یا Backbone شبکه های کامپیوتری را ساختند. تا سال‌ها نمونه های اصلاح شده این کامپیوتر با نام PCP یا Primary Communications Processor نقش میزبان را د رشبکه ها ایفا می کرد. نخستین شبکه از این نوع که چندین ایالت را به هم متصل می کرد Michnet نام داشت.

   فصل اول

   مفاهیم مربوط به شبکه ها و اجزای آنها

   مقدمه

   ۱ تاریخچه شبکه

   ۱-۱ مدل های شبکه

   ۱-۱-۱ مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده

   ۱-۱-۲ مدل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده

   ۱-۲ ریخت شناسی شبکه

   ۱-۲-۱ توپولوژی حلقوی

   ۱-۲-۲ توپولوژی اتوبوس

   ۱-۲-۳ توپولوژی توری

   ۱-۲-۴ توپولوژی درختی

   ۱-۲-۵ توپولوژی ترکیبی

   ۱-۳ پروتکل های شبکه

   ۱-۴ مدل OSI(Open System Interconnection)

   1-5 مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند

   ۱-۶ عملکرد یک شبکه Packet – swiching

   فصل دوم

   شبکه های بی سیم با نگاهی به Wi-Fi-Bluetooths

   مقدمه

   ۲-۱مشخصات و خصوصیات WLAN

   2-2 همبندی های ۱۱، ۸۰۲

   ۲-۲-۱ همبندی IBSS

   2-2-2 همبندی زیر ساختار در دوگونه ESS و BSS

   2-3 لایه فیزیکی

   ۲-۳-۱ دسترسی به رسانه

   ۲-۳-۱-۱ روزنه های پنهان

   ۲-۳-۲ پل ارتباطی

   ۲-۴ خدمات توزیع

   ۲-۵ ویژگی های سیگنال طیف گسترده

   ۲-۵-۱ سیگنال های طیف گسترده با جهش فرکانس

   ۲-۵-۱-۱ تکنیک FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)

   2-5-1-2 تغییر فرکانس سیگنال های تسهیم شده به شکل شبه تصادفی

   ۲-۵-۲ سیگنال های طیف گسترده با توالی مستقیم

   ۲-۵-۲-۱ مدولاسیون باز

   ۲-۵-۲-۲ کدهای بارکر

   ۲-۵-۳ استفاده مجدد از فرکانس

   ۲-۵-۳-۱ سه کانال فرکانسی F1 F2 F3

   2-5-3-2 طراحی شبکه سلولی

   ۲-۵-۴ پدیده ی چند مسیری

   ۲-۶-۱ مقایسه مدل های ۱۱، ۸۰۲

   ۲-۶-۱-۱ استاندارد ۱۱، b802

   2-6-1-1-1 اثرات فاصله

   ۲-۶-۱-۱-۲ پل مابین شبکه ای

   ۲-۶-۲ استاندارد ۱۱،a802

   2-6-2-1 افزایش باند

   ۲-۶-۲-۲ طیف فرکانس تمیزتر

   ۲-۶-۲-۳ کانال های غیرپوشا

   ۲-۶-۲-۴ همکاری wi-fi

   2-6-3 80211g یک استاندارد جدید

   ۲-۷ معرفی شبکه های بلوتوس

   ۲-۷-۱ مولفه های امنیتی در بلوتوس

   فصل سوم

   امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه بی سیم

   مقدمه

   ۳-۱ امنیت شبکه

   ۳-۱-۱ اهمیت امنیت شبکه

   ۳-۱-۲سابقه امنیت شبکه

   ۳-۲ جرایم رایانه ای و اینترنتی

   ۳-۲-۱ پیدایش جرایم رایانه ای

   ۳-۲-۲ قضیه ی رویس

   ۳-۲-۳ تعریف جرایم رایانه ای

   ۳-۲-۴ طبقه بندی جرائم رایانه ای

   ۳-۲-۴-۱ طبقه بندی OECDB

   3-2-4-2 طبقه بندی شورای اروپا

   ۳-۲-۴-۳ طبقه بندی اینترپول

   ۳-۲-۴-۴ طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک

   ۳-۲-۵ شش نشانه از خرابکاری

   ۳-۳ منشا ضعف امنیتی در شبکه های بیسیم و خطرات معمول

   ۳-۳-۱ امنیت پروتکل WEP

   3-3-2 قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد ۸۰۲.۱۱

   ۳-۳-۲-۱ Authentication

   3-3-2-2 Confidentiality

   3-3-2-3 Integrity

   3-3-3 خدمات ایستگاهی

   ۳-۳-۳-۱ هویت سنجی

   ۳-۳-۳-۱-۱ Authentication بدون رمزنگاری

   ۳-۳-۳-۱-۲ Authentication با رمزنگاری RC4

   3-3-3-2 اختفا اطلاعات

   ۳-۳-۳-۳ حفظ صحت اطلاعات (Integrity)

   3-3-4 ضعف های اولیه ی امنیتی WEP

   3-3-4-1 استفاده از کلیدهای ثابت WEP

   3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده

   ۳-۴ مولفه های امنیتی در بلوتوث

   ۳-۴-۱ خطرات امنیتی

   ۳-۴-۲ مقابله با خطرات

   ۳-۴-۲-۱ اقدامات مدیریتی

   ۳-۴-۲-۲ پیکربندی درست شبکه

   ۳-۴-۲-۳ نظارت های اضافی بر شبکه

   ۳-۵ Honeypot تدبیری نو برای مقابله با خرابکاران

   ۳-۵-۱ تعریف Honeypot

   3-5-2 تحوه ی تشخیص حمله و شروع عملکرد Honeypot

   3-5-3 مزایای Honeypot

   3-5-4 تقسیم بندی Honeypot از نظر کاربرد

   ۳-۵-۴-۱ production Honeypot

   3-5-4-1-1 prevention

   3-5-4-1-2 Detection (کشف یا شناسایی)

   ۳-۵-۴-۱-۳ Response (پاسخ)

   ۳-۵-۴-۲ Research Honeypot

   3-5-5 تقسیم بندی Honey pot از نظر تعامل با کاربر

   ۳-۵-۵-۱ Low Interaction Honeypot

   3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot

   3-5-5-3 High Interaction Honey pot

   3-5-5-3-1 مزایای استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot

   3-5-5-3-2 معایب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot

   فصل چهارم

   مفهوم GPRS با رویکرد IT

   4-1 ویژگی های GPRS

   4-1-1 مواد لازم برای استفاده از GPRS

   4-1-2 ویژگی های سیستم سوئیچینگ پکتی

   ۴-۱-۳ کاربردهای GPRS

   4-1-4 اطلاعات مبتنی و قابل مشاهده

   ۴-۱-۴-۱ تصاویر ثابت

   ۴-۱-۴-۲ تصاویر متحرک

   ۴-۱-۵ مرورگر

   ۴-۱-۵-۱ پوشه های اشتراکی یا کارهای گروهی

   ۴-۱-۵-۲ ایمیل یا پست الکترونیکی

   ۴-۱-۶ MMS

   4-1-7 رتبه کاربرد محیط

   ۴-۱-۸ کارایی GPRS

   4-2 مفهوم GSM

   4-2-1 توانایی GSM

   4-2-2 شبکه GSM

   4-2-3 شبکه GSM

   4-2-3-1 سیستم سوئیچینگ

   ۴-۲-۳-۲ سیستم ایستگاه پایه

   ۴-۲-۴ سیستم پشتیبانی و عملیاتی

   فصل پنجم

   بررسی و مطالعه شبکه SMS و معرفی ابزاری برای کنترل توسط SMS

   5-1 مطالعه نسل های مختلف موبایل

   ۵-۱-۱ مزایا و معایب MTS

   5-1-2 سیستم های سلولی و آنالوگ

   ۵-۱-۳ مشکلات سیستم های ۱V

   5-1-4 سیستم های نسل دوم ۲V

   5-1-5 سیستم های نسل ۲.۵V

   5-2 معرفی شبکه SMS و چگونگی انتقال SMS

   5-2-1 تاریخچه ساختار سرویس پیغام کوتاه

   ۵-۲-۲ فوائد سرویس پیغام کوتاه

   ۵-۲-۲-۱ Shart message Entities

   5-2-2-2 سرویس مرکزی پیغام کوتاه (sms c)

   5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعیت دائم

   ۵-۲-۲-۴ ثبات موقعیت دائم (HLR)

   5-2-2-5 مرکز سوئیچ موبایل

   ۵-۲-۲-۶ بازدید کننده (VLR)

   5-2-2-7 محل اصل سیستم

   ۵-۲-۲-۸) محل موبایل (MS)

   5-2-3 اجزایی توزیع(مخابره)

   ۵-۲-۳-۱ اجزای خدمات

   ۵-۲-۳-۲ خدمات مشترکین

   ۵-۲-۳-۳ خدمات اطلاعاتی موبایل

   ۵-۲-۳-۴ مدیریت و توجه به مشتری

   ۵-۲-۴ مثال موبایل هایی که پیام کوتاه به آنها رسیده

   ۵-۲-۵ مثال موبایلی که پیام کوتاه ارسال نموده است

   ۵-۲-۶ ارائه مداری برای کنترل ابزار به کمک SMS در تلفن همراه

   نتیجه گیری

   پیوست

   منابع

  • سایز : ۱.۴۱۶ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۸۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15455

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/274z7
<<ادامه  دانلود پاورپوینت برق ( نیروگاههای بادی )(۶۲ اسلاید)(قابل ویرایش)

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن