• رادار هواشناسی باندXپلاریمتری
  • Advances in polarimetric X-band weather radar

   Abstract—In recent years the deployment of X-band weather
   radars for dedicated applications such as gap-filling radars
   in complex terrain is considered by radar meteorologists and
   hydrologists. However X-band weather radar observations suffer
   from the significantly higher attenuation in rain compared to
   the S- or C-band radar observations used operationally by the
   meteorological services.
   One way to deal with the attenuation is the use of radar
   polarimetry. This allows to measure the differential phase i.e.
   the phase difference between the co-polarised radar echoes
   at horizontal and vertical polarisation. In the case of non-
   Rayleigh scattering which at X-band already occurs at moderate
   rainfall rates the differential phase is the superposition of a
   propagation and a backward-scattering component. Recently we
   demonstrated that the differential phase can be decomposed in
   its propagation and backward-scattering component leading to
   two weather radar observables that are independent of the radar
   calibration and the attenuation.
   In this contribution we show that once decomposed the
   differential phase can be applied for microphysical retrieval in
   rain. We illustrate this technique with simulated weather radar
   data based on data from TU Delft’s polarimetric X-band radar
   IDRA [1]

   پیشرفت­ های انجام شده در رادار هواشناسی باند-Xپلاریمتری

   چکیده

   در سال­های گذشته،استفاده ازرادارهای هواشناسی باند-X برای کاربردهایخاص از جمله رادارهای شکاف-پرکن در زمینناهموار توسط هواشناسان رادار و آب­شناسان در نظر گرفته شده است. با این­حال، مشاهدات رادار آب و هوایی باند-Xدارای مشکلتضعیفبسیار بالا در زمان بارش باران در مقایسه با مشاهدات راداریباند-S یا C است که بصورت عملیاتی توسطخدمات هواشناسی استفاده می­شود. یکروش برایحل مساله­یتضعیف استفاده از پلاریمتری رادار است. اینرادار اندازه­گیریاختلاف فاز را میسر می­سازدیعنیاختلاف فاز بین پژواک­های رادار پلاریته-مشترک درپلاریزاسیون­های افقی و عمودی. در مورد پراکندگی رایلی، که در باند-X در حال حاضردر میزان بارش با حد متوسط ​​رخمی­دهد، اختلاف فاز تطبیق انتشار و مولفه­ی-بازگشتی است. بتازگی،نشان دادیم که می­توان اختلاف فازرا به مولفه­ی انتشار و پراکندگی بازگشتی تجزیه کرد،که منجر به دوحالت مشاهده­پذیر رادار آب و هوایی می­شود که مستقل از کالیبراسیون و تضعیف رادار است. در اینمقاله نشان می­دهیم که با تجزیه­ی اختلاف فاز می­توان آن را برای بازیابی میکروفیزیکی درباران بکار برد. این روش را با استفاده از داده­های رادار آب و هوایی شبیه­سازی­شدهبراساس داده­هایی ازIDRA رادار باند-X پلاریمتری دانشگاه فنی دلفت نشان می­دهیم [۱].

   .

  • سایز : ۳۶۲ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14623

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/aXfy6
<<ادامه  ترجمه مقاله ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن