• هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgMIgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است بدین منظور ۲۸ دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند گــــــروه تمرینی صبح ) ۱۴ n ، وزن ۸۹ ± ۲۶۸ کیلوگـــرم ، سن
  • تحقیق تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار

   فرمت:word

   تعداد صفحات:۱۳۵

   فهرست مطالب

   فصل اول- طرح پژوهش ۱
   ۱-۱٫ مقدمه ۲
   ۱-۲٫ بیان مساله ۱۰
   ۱-۳٫ ضرورت پژوهش ۱۴
   ۱-۴٫ هدفهای پژوهش ۱۷
   ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۱۷
   ۱-۴-۲٫ هدفهای ویژه ۱۷
   ۱-۵ . فرضیه های پژوهش ۱۸
   ۱-۶ . محدودیتهای پژوهش ۱۸
   ۱-۶-۱٫ محدودیتهای محقق خواسته ۱۸
   ۱-۶-۲٫ محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۹
   ۱-۷٫ تعریف واژه های عملیاتی ۱۹
   فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲۲
   ۲-۱٫ مقدمه ۲۳
   ۲-۲٫ مبانی نظری ۲۳
   ۲-۲-۱٫ تعریف دستگاه ایمنی ۲۳
   ۲-۲-۲٫ نمای کلی دستگاه ایمنی ۲۴
   ۲-۲-۳٫ وظایف دستگاه ایمنی ۲۶
   ۲-۲-۴٫ ایمونوگلوبولین و آنتی بادی ۲۷
   ۲-۲-۵٫ تغذیه و دستگاه ایمنی ۲۸
   ۲-۲-۶٫ تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول ۳۱
   ۲-۲-۷٫ ایمنی ذاتی و اکتسابی ۳۳
   ۲-۲-۸٫ انواع ایمنی اکتسابی ۳۴
   ۲-۲-۹٫ عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ۳۴
   ۲-۲-۱۰٫ سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی
   فوقانی ورزشکاران ۳۶
   ۲-۲-۱۱٫ ریتم شبانه روزی ۳۶
   ۲-۲-۱۲٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون ۳۷
   ۲-۲-۱۳٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون ۳۹
   ۲-۲-۱۴٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول ۴۰
   ۲-۲-۱۵٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول ۴۱
   ۲-۳٫ پیشینه پژوهش ۴۲
   ۲-۳-۱٫ پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها ۴۲
   ۲-۳-۲٫ پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید ۵۲
   ۲-۳-۳٫ پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول ۵۳

   ۲-۳-۴٫ پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و
   کوتاه مدت شدید ۶۶
   ۲-۴٫ نتیجه گیری ۶۹
   فصل سوم- روش شناسی پژوهش ۷۰
   ۳-۱٫ مقدمه ۷۱
   ۳-۲ . روش پژوهش ۷۱
   ۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۷۱
   ۳-۳-۱٫ متغیر مستقل ۷۲
   ۳-۳-۲٫ متغیرهای وابسته ۷۲
   ۳-۴٫ روشهای جمع آوری اطلاعات ۷۲
   ۳-۴-۱٫ وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها ۷۲
   ۳-۴-۲٫ روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی ۷۳
   ۳-۴-۳٫ روش اجرای پروتکل پژوهش ۷۴
   ۳-۵٫ روش سنجش متغیرهای وابسته ۷۵
   ۳-۶٫ روش آماری ۷۶
   فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۷
   ۴-۱٫ مقدمه ۷۸
   ۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها ۷۸

   ۴-۳٫ آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳
   ۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول ۸۳
   ۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۸۴
   ۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم ۸۶
   ۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۸۷
   ۴-۳-۵٫ آزمون فرضیه پنجم ۸۹
   فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری ۹۱
   ۵-۱٫ مقدمه ۹۲
   ۵-۲٫ خلاصه ۹۲
   ۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری ۹۴
   ۵-۳-۱٫ بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها ۹۶
   ۵-۳-۲٫ بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول ۹۸
   ۵-۴٫ نتیجه گیری ۱۰۲
   ۵-۵٫ پیشنهادها ۱۰۲
   منابع ۱۰۴
   پیوستها ۱۲۰
   پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی ۱۲۱
   اطلاعیه تحقیق ورزشی ۱۲۲
   خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح ۱۲۳
   خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر ۱۲۴
   روش اندازه گیری متغیرهای وابسته ۱۲۵
   چکیده انگلیسی
   صفحه عنوان انگلیسی

  • سایز : ۷۲۷ کیلو بایت
  • فرمت : rar
  • تعداد صفحات : ۱۳۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14442

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/JAcS8
<<ادامه  مدیریت بحران

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن