• ارزیابی بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند بازرسی بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و
  • راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

   فهرست

   ۱- تعاریف

   ۲- در باب راهبردها

   ۳- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

   1-3- مقدمه

   ۲-۳- فرهنگ ایمنی و تعهد

   فرهنگ ایمنی

   تعهد به فرهنگ ایمنی

   حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

   هدف فرهنگ ایمنی

   تعهد و تدبیر (خط مشی)

   ۳-۳- گزارش ساختارها و رویکرد

   ۴-۳- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

   ۵-۳- مدیریت و کمیته های مشورتی

   کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

   کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

   کمیته ایمنی در برابر تشعشع

   کمیته زیست ایمنی

   گزده واکنش سریع

   کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

   نگهبان محوطه دانشگاه

   ۶-۳- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

   مفهوم

   شرح محقه استاندارد استرالیا

   موقعیت کنونی CSU

   شناسایی مسئولین

   استراتژی اجرا

   مدیریت بحران

   ۷-۳- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

   مراجعت زود هنگام به کار

   مدیرت غرامت به کارگران

   خط مشی

   مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

   Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

   مدیریت و صنعت

   وظایف مناسب

   کشمکش مطالبات

   حق بیمه و توزیع آن

   ۸-۳- مدیریت کمکهای اولیه

   (تدارک) تامین کمکهای اولیه

   مدیریت کمکهای اولیه

   گزارش حادثه

   گزارش سوانح به Work Cover Nsw

   9-3- استخدام

   وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

   کارمند غیر اجرایی

   کارمند ناظر

   مدیران

   کارمند اجرایی

   معانیات پزشکی پیش از استخدام

   بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

   ۱۰-۳- مدیریت ریسک (خطر)

   مدیریت ریسک OHS

   استانداردها

   اصول مدیریت ریسک OHS

   مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

   سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

   زمینه ریسک

   شناسایی ریسک

   تعیین ریسکOHS

   کنترل ریسکOHS

   اندازه گیری میزان کارایی کنترل

   انجام اصلاحات

   ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

   ۱۱-۳- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

   12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

   اصول

   مدیریت عملکرد

   احکام و قراردادها

   شاخص های عملکرد

   شاخص های عملکرد منفی

   گزارشات جراحت و بیماری

   هزینه های غرامت وبه کارگران

   شاخص های عملکرد مثبت

   شاخص های عملکرد مدیریت

   شاخص های عملیاتی عملکرد

   ۱۳-۳- بایگانی کردن

   اصول

   اسناد تحت نظارت

   اطلاعات نسد

   بررسی سند

   شماره گزاری نسخه

   تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

   اصلاحات

   اصلاحات در خط مشی

   اصلاحات اجرایی

   ۱۴-۳- گزارش درون و بیرون سازمانی

   درون سازمانی

   بیرون سازمانی

   گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

   4- سیستم مدیریت OHS در واحد

   ۱-۴- مقدمه

   ۲-۴- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

   ۳-۴- مسئولیت

   ۴-۴- مشاوره

   شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های ۱۳ تا ۵ از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های ۲و۳

   وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

   بیانیه مشاوره OHS

   هدف ازبیانیه مشاوره OHS

   مشورت با کارکنان

   کمیته OHS محوطه دانشگاه

   بیانیه مشاوره OHS

   5-4- ارتباطات و گروه های OHS

   6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

   7-4- مسئولیت و پاسخگویی

   ۸-۴- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

   9-4- موافقت نامه ای عملکرد

   ۱۰-۴- استخدام

   ۱۱-۴- مدیریت ریسک

   ۱۲-۴- فرایندهای استاندارد عامل

   ۱۳-۴- پیمانکاران

   ۱۴-۴- کار در خارج از ساختمان

   صورت کلی

   کارکردن از خانه

   ۱۵-۴- سیستم های ایمنی

   ۱۶-۴- مدیریت حادثه

   ۱۷-۴- مدیریت پس از حادثه

   ۱۸-۴- مدیریت آسیب

   ۱۹-۴- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

   ۲۰-۴- بایگانی نمودن

   گزارشات بخش ها

   گزارشات حادثه برای کارکنان

   گزارشات حادثه برای دانشجویان

   گزارش اجباری حوادث

   بازرسی های محل

   طرح های فعالیت OHS

   21-4- سیکل پیشرفت

   ۵- توصعه برنامه خاص OHS

   1-5- مقدمه

   ۲-۵- تعیین نیازها

   ۳-۵- طراحی وتعیین استاندارها

   ۴-۵- تحقق

   ۵-۵- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

   ۶-۵- بررسی و اصلاح

   ۷-۵- عملکرد منسجم

   ۶- لیست نمودارها

   ۷- فهرست بازبینی

   ۸- جداول

   ۹- انتشارات و مراجع

   ۱۰- قدردانی

   تعاریف

   ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

   بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.

   محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.

   خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

   شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر

   کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.

   حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.

   سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  • سایز : ۳۳۹ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۵۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14823

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/m1lZu
<<ادامه  پاورپوینت آموزشی حسابداری اجاره ها ، درس بررسی موارد خاص در حسابداری

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن