• با توجه به وجود برنامه های انبار که تا حدودی نیازهای انبارداری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصصوصی که نیاز های کامل انباردار راپاسخ دهد نیز وجد دارد در برنامه های انبارداری جدید مسؤل انبار یا مدیر با دادن فاکتور های خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عه
  • فهرست:

   مقدمه ۴

   فصل اول : معرفی ۵
   ۱-۱) ضعف برنامه های انبار موجود ۶
   ۱-۲) انگیزه تحقیق ۷
   ۱-۳) هدف تحقیق ۷
   ۱-۴) روش انجام پروزه ۷

   فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری ۸
   ۲-۱) تعریف انبار ۹
   ۲-۲) دلایل استفاده از انبار ۹
   ۲-۳) انواع موجودیهای انبار ۱۰
   ۲-۴) سازمان انبار ۱۱
   ۲-۵) وظایف انباردار ۱۱
   ۲-۶) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار ۱۲

   فصل سوم : طراحی نرم افزار ۱۴
   ۳-۱) گزارش شناخت سیستم ۱۵
   ۳-۲) گزارش کامل آنالیز سیستم ۱۶
   ۳-۳) پیاده سازی بانک اطلاعاتی ۳۰

   فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ۳۴
   ۴-۱) مقدمه ۳۵
   ۴-۲) تعریف چند واژه ۳۶
   ۴-۳) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار ۳۶
   ۴-۴) ارزیابی تحقیق ۳۷
   ۴-۵) قسمتهایی از کد برنامه ۳۸

   پیوست ۴۶
   فرم های طراحی شده برنامه ۴۷

   منابع و مراجع ۵۵

   فهرست اشکال :

   ۲-۱- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها ۱۱
   ۲-۲- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها) ۱۲
   ۲-۳- دیاگرام جریان اطلاعات انبار ۱۳
   ۱-۱- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود ۴۷
   ۱-۲- فرم رمز عبوربرنامه ۴۷
   ۱-۳- صفحه اصلی برنامه ۴۸
   ۱-۴- فرم ثبت نام پرسنل ۴۸
   ۱-۵- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل ۴۹
   ۱-۶- فرم سفارشات شرکت ۴۹
   ۱-۷- فرم مواد اولیه انبار ورودی ۵۰
   ۱-۸- فرم تولیدات نهایی شرکت ۵۰
   ۹-۱- فرم مواد اولیه انبار خروجی ۵۱
   ۱-۱۰- فرم لیست کارهای ثبت شده ۵۲
   ۱-۱۱- فرم جستجوی تولیدات نهایی ۵۲
   ۱-۱۲- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی ۵۳
   ۱-۱۳- فرم جستجوی سفارشات ۵۳
   ۱-۱۴- فرم میزان دریافتی سفارشات ۵۴
   ۱-۱۵- فرم گزارش مشخصات پرسنل ۵۴
   ۱-۱۵- فرم ارتباط با ما ۵۴

   مقدمه

   فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با کمال و نیروی بیشتری تحقق خواهد پذیرفت و نتیجتاَ کارایی سازمان ها و کارکنان در جهت نیل به هدفهای سازمانی فزونی خواهد یافت .
   برای دستیابی به هدف فوق تهیه متون آموزشی مناسب مورد تاکید خاصی قرار گرفته و با توجه به اهمیت کامپیوتر در دنیای امروز ، بخصوص در تصمیم گیری های کشوری با حجم زیاد اطلاعات و نقش مهمی که این تکنولوژی در دستیابی به سایر تکنولوژی های پیشرفته ایفا می کند ، استفاده از آن و ایجاد بانک های اطلاعاتی به کمک نرم افزار های پایگاه داده مفید واقع خواهد شد .
   در این تحقیق به مباحث زیر اشاره شده است :
   o فصل اول : معرفی ، که به معرفی کل سیستم می پردازد .
   o فصل دوم : مروری بر فرآیند انبار داری ، که به نکاتی در مورد اصول انبارداری اشاره می کند .
   o فصل سوم : طراحی نرم افزار ، که ساختار و چگونگی تشکیل پایگاه داده سیستم را مورد بررسی قرار می دهد .
   o فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ، که در آن به نحوه پیاده سازی نرم افزار پرداخته ایم .
   o فصل پنجم : راهنمای استفاده از نرم افزار انبار ، که بهکاربر مهارت های استفاده از این نرم افزار را می آموزد .
   o فصل ششم : قسمت هایی از کد برنامه که در آن با توابع مهم برنامه آشنا می شویم .

   فصل اول :

   معرفی

   ۱-۱) ضعف برنامه های انبار موجود
   با آمدن سیستم عامل ویندوز ، سیستم عامل داس رفته رفتهاز دور خارج شده است و برنامه های قدیمی از جمله برنامه های انبارداری تحت سیستم عامل داس بوده اند قابل مقایسه با برنامه های تحت ویندوز نمی باشد بنا به دلایل زیر :
   – محیط گرافیکی ویندوز
   محیط متن داس در مقابل محیط گرافیکی و دوستانه که کاربر کمتر احساس خستگی می کند و با سلیقه خود زمینه کاری را عوض می کند که تاثیرات روانی بهینه ای بر روی کاربر دارد .

   – قابلیت چند وظیفه ای ویندوز
   در محیط داس در هر لحظه فقط یک عمل را می توانید انجام دهید ولی در محیط ویندوز شما قابلیت چند وظیفه ای را دارید و چند کار را با هم انجام می دهید . مثلاَ در حین کار با برنامه خود نامه های الکترونیکی خود را دریافت کنید ، فایل ها را از اینترنت دریافت کنید ، منابع خود را برای دیگران به اشتراک گذاشت و موسیقی نیز گوش کرد بدون اینکه برنامه خود را قطع کنید .

   – استفاده از موتور های پایگاه داده
   نرم افزار های تحت ویندوز امکاناتن بهتری برای استفاده از پایگاه داده مختلف دارد مثلاَ در محیط Visual Foxpro علاوه بر استفاده از جداول Foxpro امکان استفاده از جداول Access ، Excell ، Oracle ، DB و …
   را دارد . که این قابلیت برای برنامه نویس مفید واقع می شود و جداول طراحی شده در هر نرم افزار دیگر قابل استفاده است . که این امکان در محیط داس خیلی ضعیف می باشد .

   – استفاده از قابلیت بهینه شبکه
   در محیط شبکه ویندوز هر ایستگاه کاری می تواند داده ها و منابع خود را در اختیار دیگر ایستگاه ها بگذارد ولی در محیط شبکه ناول این امکان فقط در سرور وجود دارد و امکانات بیشمار شبکه ویندوز قابل قیاس با شبکه های قدیمی نیست .

   ۲-۱) انگیزه تحقیق
   با توجه به وجود برنامه های انبار که تا حدودی نیازهای انبارداری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصصوصی که نیاز های کامل انباردار راپاسخ دهد نیز وجد دارد . در برنامه های انبارداری جدید مسؤل انبار یا مدیر با دادن فاکتور های خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .

   ۳-۱) هدف تحقیق
   این تحقیق در نظر دارد که ایده های این شرکت را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد . که مهم آنها عبارتند از :
    خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
    محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت
    بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
    یکپارچه سازی برنامه

   ۴-۱) روش انجام تحقیق
   در ابتدا با دریافت فرمها و فاکتور ها و همچنین نیاز های برنامه از سوی کارفرما مراحل آنالیز برنامه صورت گرفته است . برای تهیه این یرنامه از شش جدول استفاده شده است که برای تهیه این جداول از نرم افزار Accessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزار ی Visual Basic 6 استفاده شده است .

   فصل دوم :

   مروری بر فرآیند انبار داری

   ۱-۲)انبار
   به محل یا فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی می گردد ، انبار گفته می شود .
   انبار از نظر فرم به سه شکل می باشد :

   – انبار های پوشیده : این امکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد .

   – انبار های سر پوشیده : این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد . این نوع انبار ها کالا ها را از باران و آفتاب حفظ می کند .

   – انبار های باز یا محوطه : این انبار ها به صورت محوطه می باشد و معمولاَ برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد .

   ۲-۲) دلایل استفاده از انبار
   در امور تدارکات و کار پردازی ، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است . سیستم صحیح انبارداری دارای متضمن مزایای زیر می باشد :
   – دریافت ، حفاظت و دسترسی قرار دادن کالا ، مواد و وسایل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام می شود .

   – با اعمال کنترل دقیق ، از ازدیاد خارج از حد موجودی ها که ممکن است بر اثر تغییر قیمت ها باعث زیان گردد ، جلوگیری می شود .

   – با استفاده صحیح از سیستم انبارداری میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد ، که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد ، محاسبه می گردد .

   – کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد .

   – صدور قبض انبار ( رسید انبار ) موجبات تسعیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد .

   – چون میزان موجودی ها معمولاَ به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود ، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و سایر ضایعات تعیین خسارت وارد شده به سهولت محاسبه می گردد .

   ۳-۲) انواع موجودی های انبار
   اجناس و کالاهای موجود در انبار اعم از موسسات تولیدی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:

   ۱) مواد خام و یا مواد اولیه
   از این مواد برای تولید کالا استفاده می شود .

   ۲) مواد و لوازم مصرفی و غیر مصرفی
   مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود که به طور غیر مستقیم در انجام کار موسسه دخالت دارد و یا در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرار داده می شود .این مواد بر اثر مصرف از بین می روند مانند کاغذ و مواد و وسایل دسته بندی در سازمان های تولیدی .
   مواد غیر مصرفی که در انجام کار دخالت غیر مستقیم دارد ولی مصرف نمی شود و به مرور زمان کهنه و فرسوده می شود . مانند گوشی تلفن ، میز و صندلی .

   ۳) مواد و لوازم در جریان ساخت
   به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به صورت کامل ساخته نشده است ، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند .
   ۴) کالایی که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده و قابل عرضه می باشد .

   ۵) اجناس خریداری شده جهت فروش: این سری اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری به بازار جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود ، مانند فروشگاه ها و موسسات بازرگانی .

   ۴-۲) سازمان انبار
   انبار قطعات و مواد اولیه در واحد های تولیدی معمولاَ زیر نظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد و در بعضی از موسسات ، انبار مستقیماَ زیر نظر مدیر موسسه انجام وظیفه می نماید .
   در سازمان های بزرگ ، واحد انبار داری مدیریت مستقلی است که زیر نظر مدیر عامل قرار دارد ، وتحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی که هر یک از آن ها دارای مسؤل می باشد ، انجام وظیفه می کند . مثلاَ در واحد های تولیدی ، انبار مواد ، قطعات و ابزار آلات و در دانشگاه ها ، انبار دانشکده ها تحت نظر مدیر انبار می باشند .

   در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی ، معمولاَ واحد انبار تحت نظر تدارکات و یا کار پردازی که خود این ها نیز یکی از واحد تابعه امور اداری محسوب می شود ، می باشد .
   نمونه ای از نمودار سازمانی که موقعیت انبار و تدارکات را نشان می دهد ، در نمودار شکل زیر نشان داده شده است .

   شکل (۱-۲) نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبار ها

   ۵-۲) وظایف انبار دار
   انبار دار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد .
   – تحویل گرفتن اجناس و کالا های خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید
   – صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
   – صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
   – صدور فرم های مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه

   – صدور برگ درخواست کالا در صورت لزوم
   – ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارت های انبار
   – طبقه بندی ، تنظیم و کد گذاری کالا و اجناس
   – همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارش ها در مورد تعیین حداقل ، حداکثر و نقطه سفارش
   – حفظ و حراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار
   – بایگانی اسناد و مدارک انبار
   – ارایه گزارش های لازم به مقامات ذیربط

   ۶-۲) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار

   شکل (۳-۱) فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها )

   دیاگرام جریان اطلاعات انبار

   شکل (۴-۱) دیاگرام جریان اطلاعات انبار

   فصل سوم :

   طراحی نرم افزار

   ۱-۳) گزارش شناخت سیستم

   شرکت تولیدی کفش مشکین در شهر مشهد – بلوار ابوطالب – ابوطالب ۲۳ – پلاک ۱۴ با شماره تلفن ۷۲۴۵۷۸۴-۰۵۱۱ واقع می باشد مالکین شرکت آقایان مهندس فرزاد امینی خراسانی به عنوان مدیر عامل و مهندس سامان بیات می باشند.که سهام شرکت به طور مساوی بین آنها تقسیم شده است.

   شرکت دارای مجوز از اتحادیه صنفی کفاشان می باشد و ملک مربوطه دارای جواز کاربری کارگاه است . و خدماتی چون تولید انواع کیف و کفش مردانه و زنانه را ارایه می دهند .
   مواد اوایه این شرکت انواع چرم ، انواع استری ، انواع شبرو ، انواع اشوالت ، انواع قالب ، ریزه ، پارچه و… می باشد که این مواد از کاخانجات تولیدی چرم مانند کارخانه تولید چرم آفتاب و نیز فروشگاههای عرضه ی مواد اولیه تولیدی های کفش خریداری می شوند .

   تمام خریدهای مواد اولیه از داخل کشور می باشد و خرید خارجی تنها محدود به مدل ها و قالب های جدید می باشد .حمل مواد اولیه خریداری شده در داخل شهر مشهد توسط ماشین های باری خود شرکت و خریدهای خارج از شهربه عهده فروشنده است که باز هم توسط ماشین های باری فروشگاهی که از آن خرید شده حمل می شوند و پرداخت حساب مواد اولیه اغلب بصورت چکی و نیز بعضا نقدی می باشد .

   هوای خشک و تهویه مواد اولیه بعد از خریداری و حمل در انبارهای مخصوص که دارایو دمای متعادل ۲۵(درجه سانتیگراد) است ، نگهداری می شوند که محیط انبار در زمانهای بخصوصی نظافت و سمپاشی می گردد .مواد مورد نیاز برای هر قسمت توسط شخص شاغل در این قسمت بطور دستی از انبار برای تولید حمل می شوند . شرکت بطور متوسط روزانه ۸۰ جفت کفش تولید می کند که تا حدود ۱۲۰ جفت نیز ظرفیت تولید دارد .

   برای تولید هر کفش ابتدا چرم طبق مدل و الگوی از پیش تعیین شده و در سایزهای مختلف برش خورده و سپس دوخته می شوند (پستی) در مرحله ی بعد پستی ها روی قالب کشیده می شوند و در خشک کن حالت می گیرند و سپس ریزه کفش نصب و پرس می گردد و در آخر آماده سازی نهایی و بسته بندی صورت می گیرد. نقطه ی سفارش و قطع سفارش رعایت نمی شود . و تنوع محصولات بستگی به فصول سال و تقاضا دارد به عنوان مثال در فصل پاییز کفش های بوت و نیمه بوت و در اواخر زمستان بیشتر کفشهای مجلسی و رسمی و… تولید می گردد . انبار مواد اولیه دارای دو قسمت است که در یک قسمت مواد اولیه و در قسمت بعدی محصولات انبار می شوند .

   لوازم یدکی برای چرخ های خیاطی استفاده می شود و در صورت بروز مشکل و سرویس دستگاه های دیگر ، به تعمیرکار متخصص مراجعه می گردد .فروش محصولات با استفاده از بازاریابی است که بازاریابان در تهران و سایر شهرستانها با مراجعه به فروشگاه های عرضه ی کفش و ارایه مدل های در حال تولید برای شرکت سفارش می گیرند . و نیز در شهر مشهد یک نمایندگی فروش دارد که فقط مسئول سفارشات است و پخش محصولات و تسویه حساب به عهده ی خود شرکت است و در صورت اختلاف حساب با مراجعه به دفاتر فروش و سفارشات و نیز دفاتر پرسنل و… بررسی مجدد آنها اختلاف حساب رفع می شود در حال حاضر در این شرکت ۱۵ نفر مشغول کارند که در مواقع خاصی این تعداد بیشتر می شوند این افراد نیاز به تخصص خاص خود را دارند که اغلب بصورت تجربی کسب کرده اند.

   حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس تعداد کاری که در طول هفته تحویل داده اند محاسبه و در پایان هفته با آنان تسویه حساب می گردد . بجز پرسنل اصلی بقیه مشمول مواردی همچون بیمه و… نمی باشند زیرا بطور دایم در تبلیغات هم توسط بازاریابان و هم هدایای تبلیغاتی انجام می پذیرد .با عنایت به مطالب فوق نکات زیر به چشم می خورد :
   نقطه ی سفارش و نقطه ی قطع سفارش در این شرکت رعایت نمی شود . –

   – در صورت بروز اختلاف حساب باید تمام دفاترفروش وسفارشات ونیز دفاتر پرسنل و… بررسی شود .

   ۲-۳) گزارش کامل آنالیز سیستم

   ۱-۲-۳) چارت سازمانی

   ۱-۳) نمودار چارت سازمانی شرکت کفش مشکین

   ۲-۲-۳) نمودار جانمایی (Shematic Layout )

   ۲-۳) نمودار جانمایی دفتر و تولید شرکت کفش مشکین

   ۳-۳) نمودار جانمایی انبار شرکت کفش مشکین
   ۳-۲-۳) آنالیز فرم ها

   ۴-۳) نمودار Form Flow
   4-2-3) نمودار FRD

   ۵-۳) نمودار FRD سیستم کفش مشکین

   ۵-۲-۳) نمودار های DFD

   L3: DFD کلی

   L4: DFD گروه تولید
   ۶-۳) نمودار های DFD

   نمودارهای UML
   6-2-3) Use Case

   ۷-۳) نمودار Use Case ( Best Case )

   ۷-۳) نمودار Use Case ( Jeneral Case )

   ۷-۲-۳) نمودار های Class Diagram

   ۱-۷-۲-۳) نمودار Class Component

   ۸-۳) نمودار Class Component سیستم کفش مشکین

   ۲-۷-۲-۳) نمودار Class Call Caboration

   ۹-۳) نمودار Class Call Caboration سیستم کفش مشکین

   ۳-۷-۲-۳) نمودار Class Relation

   ۱۰-۳) نمودار Class Relation سیستم کفش مشکین

   ۴-۷-۲-۳) نمودار State diagram

   ۱۱-۳) نمودار State diagram سیستم کفش مشکین

   ۵-۷-۲-۳) نمودار ERD

   ۱۲-۳) نمودار ERD سیستم کفش مشکین

   ۸-۲-۳) پیاده سازی بانک اطلاعاتی

   بانک اطلاعاتی مورد استفاده : Access

   نام جداول مورد استفاده :

   ۱- جدول مربوط به ثبت مشخصات پرسنل ( Clerk )
   2- جدول مربوط به لیست چک ها ( Chek )
   3- جدول مربوط به ثبت تولیدات نهایی کارخانه ( final )
   4- جدول مربوط به ثبت سفارشات (Order )
   5- جدول مربوط به ثبت مواد اولیه انبار خروجی ( Prim_material_exit )
   6- جدول مربوط به ثبت مواد اولیه انبارورودی ( Primery_material)
   7- جدول مربوط به ثبت تولیدات انبار خروجی (Produce )
   8- جدول مربوط به ثبت عملکرد پرسنل ( Register_work )
   9- جدول مربوط به رمز عبور ورودی برنامه ( Usersinfo )

   نام بانک اطلاعاتی : DB Meshkin

   طراحی جداول اطلاعاتی :

    جدول Clerk :
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   ID Number Long Integer شماره پرسنلی
   name Text 20 نام
   family Text 30 نام خانوادگی
   sex Text 5 جنسیت
   serial Number Long Integer شماره شناسنامه
   city Text 20 محل تولد
   date_employee Text 15 تاریخ استخدام
   state Text 20 محل سکونت
   address Text 200 آدرس
   TEL Number Long Integer تلفن تماس
   mobile Number Long Integer تلفن همراه
   memo Memo – توضیحات

   جدول Chek
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   num_chek Number Long Integer شماره چک
   Date Text 20 تاریخ
   bank Text 20 نزد بانک
   name Text 20 نام صاحب حساب

   جدول final
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   model Text 30 مدل
   color Text 20 رنگ
   num Number Integer تعداد
   date_enter Text 20 تاریخ ورود به انبار
   memo Memo – توضیحات

   جدول Order
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
   order Text 30 سفارش دهنده
   kind_order Text 20 نوع سفارش
   model Text 20 مدل
   color Text 20 رنگ

   num Number Integer تعداد
   unit_price Currency – قیمت واحد
   total_price Currency – قیمت کل
   date_order Text 10 تاریخ سفارش
   data_tahvil Text 10 تاریخ تحویل
   gharar Text 10 قرار تحویل
   order_resiver Text 50 سفارش گیرنده
   memo Memo – توضیحات

   جدول Prim_material_exit
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
   kind Text 20 نوع جنس
   model Text 20 مدل
   color Text 20 رنگ
   num Number Integer تعداد
   unit_price Currency – قیمت واحد
   total_price Currency – قیمت کل
   date_Exit Text 10 تاریخ خروج
   reson_exit Text 30 علت خروج
   company Text 30 فروشگاه طرف قرارداد
   masool Text 20 مسؤل خروج
   memo Memo – توضیحات

   جدول Primery_material
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
   kind Text 20 نوع جنس
   model Text 20 مدل
   color Text 20 رنگ
   num Number Integer تعداد
   unit_price Currency – قیمت واحد
   total_price Currency – قیمت کل
   date_Exit Text 10 تاریخ خروج
   name Text 20 نام خریدار
   family Text 30 نام خانوادگی خریدار
   date_kharid Text 10 تاربخ خربد
   data_tahvil Text 10 تاریخ تحویل
   company Text 30 فروشگاه طرف قرارداد
   peyment Text 10 نوع پرداخت
   memo Memo – توضیحات

   جدول Produce
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   row Number Long Integer ردیف
   model Text 20 مدل
   color Text 20 رنگ
   num Number Integer تعداد
   date_Exit Text 10 تاریخ خروج از انبار
   reson_exit Text 50 علت خروج
   respance_exit Text 30 مسوول خروج
   memo Memo – توضیحات

   جدول Register_work
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   ID Number Long Integer شماره پرسنلی
   days Text 10 ایام هفته
   date Text 10 تاریخ
   model Text 20 مدل
   color Text 20 رنگ
   num Number Integer تعداد
   kind_work Text 20 نوع کار
   define_money Currency 10 دستمزد تعیین شده
   total_money Currency 50 دستمزد کل
   day_resive Currency 30 دریافتی روزانه
   memo Memo – توضیحات

   جدول Usersinfo
   نام فیلد Data Type Field Size Caption
   autoNo AutoNumber Long Integer ردیف
   tUserName Text 50 نام کاربر
   tUserId Text 20 ID
   tPassword Text 20 رمز عبور

   فصل چهارم :

   پیاده سازی نرم افزار

   ۱-۴) مقدمه
   با توجه به فرضیه های تحلیل نیازمندی ها و طراحی که قبلاَ مورد اشاره قرار گرفت اینک به مرحله پیاده سازی می رسیم .پیاده سازی این نرم افزار با بسته نرم افزاری Visual Basic 6 و تحت سیستم عامل Windows 98 صورت گرفته است . اکنون به تشریح مرحله پیاده سازی می پردازیم . قبل از آن مروری داریم بر ویژوال بیسیک و امکانات سودمند آن .برنامه نویسی با Visual basic 6 می تواند کار پر زحمت و خسته کننده برنامه نویسی را به یک تفریح تبدیل کند ؛ بازی با اشیا گرافیکی و کشیدن و انداختن آن ها روی یک پنجره .

   محبوبیت Visual Basic ، علاوه بر گرافیکی و ساده بودن ، از آنجا ناشی می شود که زبانی اینترپرتری (interpreter ) و کامپایلری (compiler ) است . با ترکیب این دو ویژگی ،Visual Basic به سهولت تولید برنامه و سرعت اجرا در محصول نهایی دست یافته است .روزی که میکروسافت اولین ویرایش Visual Basic را روانه بازار کرد ، بسیاری از منتقدان شکست آن و مرگ خاندان بیسیک را پیش بینی می کردند . این مخالفان می گفتند که اساساَ یک زبان جدی نیست و ساختار آن ( برخلاف C و پاسکال ) به درد محیط ویندوز نمی خورد . اما میکروسافت با ارایه Visual Basic درس های زیادی به جامعه برنامه نویسان داد :

   • زبانی مانند بیسیک می تواند قابل فهم قوی باشد .
   • زبانی مانند بیسیک با داشتن واسط مناسب می تواند برای محیط ویندوز هم کارایی داشته باشد .
   • Visual Basic بسته به نیاز برنامه نویس می تواند کامپایلری یا اینترپرتری باشد
   • و Visual Basic نه تنها فراموش نشد بلکه به محبوبترین زبان برنامه نویسی دنیا تبدیل شد .
   Visual Basic در چندین مدل مختلف عرضه می شود :

   • مدل فوق العاده : محیط برنامه نویسی مناسب کارهای شبکه و برنامه های توزیع شده .
   • مدل حرفه ای : محیط برنامه نویسی مناسب کارهای حرفه ای به همراه مجموعه کاملی از ابزارهای جنبی .
   • مدل آموزشی : مجموعه ای از ابزارهای استاندارد و هر آنچه برای شروع برنامه نویسی بدان نیاز دارید .
   • مدل استودیوی ویژوال : در این مدل Visual Basic به همراه چند زبان ویژوال دیگر ( مانند ویژوال C++ و ویژوال J++ )در یک بسته نرم افزاری گرد آمده اند تا آموختن آن ها متضمن کمترین زحمت برای برنامه نویسان باشد . که ما در پیاده سازی این نرم افزار از این مدل استفاده کرده ایم .

   ۲-۴) تعریف چند واژه:
   اکنون به تشریح چند واژه که در سایر قسمت ها زیاد استفاده شده اند ی پردازیم :
   Component : یک جزء Component مثل برچسب متن ، کنترل ویرایش یا جعبه لیست تکه ای از نرم افزار است که دارای عملکرد خاص و از پیش تعیین شده است .
   Property : یک خاصیت (Property ) عملکرد جزئی را تعیین می کند ، مثلاَ خاصیت رنگ ، رنگ یک شی ویژوال را معین می کند .
   Event : یک Event یا رویداد چیزی است که در نتیجه واکنش (Interactive ) یک جزء با کاربر یا ویندوز رخ می دهد .
   Module : کدها و روتین های عمومی برنامه ، که به هیچ کنترل خاصی مربوط نیستند ، باید در مدول (module) ها قرار داده شوند . از یک مدول به دلیل خصلت عمومی ان می توان در برنامه های متعددی استفاده کرد . پسوند نام فایل مدول .BAS است .
   Form : هر تحقیق می تواند فرم های متعددی داشته باشد . پسوند نام فایل فرم ها همیشه FRM است .

   ۳-۴) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار
   در پیاده سازی این نرم افزار علاوه بر بسته نرم افزاری Visual Basic 6 از نرم افزار های Adobe Photoshap و Paint به منظور تهیه آرم شرکت وتصاویر بر روی فرم ها و نیز عکس های تهیه شده از برنامه ، استفاده شده است .
   با توجه به حجم بالای برنامه و طول کشیدن مدت زمان اجرا معمولاَ در ابتدای برنامه تصویری را در نظر می گیرند که بعد از لود شدن کامل برنامه این تصور می رود که برای برنامه تصویری طراحی شده است مربوط به کار شرکت می باشد . اولین چیزی که هنگام لود شدن برنامه حائز اهمیت است مجوز کاربر برای استفاده از برنامه می باشد که برای این کار فرم رمز عبور در نظر گرفته شده است .

   ۵-۴) مستندات مشترک کلیه فرم ها
   دستور Option Explicit : این دستور باعث می شود که چنانچه متغیری تعریف نشده باشد برنامه خطا می گیرد .
   اگر دستور فوق وجود نداشته باشد و نیز در صورت عدم تعریف متغیر ، برنامه خود متغیر را از نوع varent در نظر می گیرد .
   متغیر های سراسری برنامه :
   ۱- mboolError( Dim mboolError As Boolean)
   این متغیر از نوع بولین است و برای تشخیص خطا به کار می رود .
   ۲- mboolLoadError( Dim mboolLoadError As Boolean)
   این متغیر از نوع بولین است و در صورت ایجاد خطا به کمک این متغیراز اجرای برنامه جلوگیری می کنیم
   زیر برنامه ها :
   ۱-رویداد Error دیتا کنترل
   ( در صورتی که Data Control با خطا مواجه شود از ظهور فرم جلوگیری می نماید . )

   Private Sub Adodc1_Error(ByVal ErrorNumber As Long Description As String ByVal Scode As Long ByVal Source As String ByVal HelpFile As String ByVal HelpContext As Long fCancelDisplay As Boolean))
   Call DCErrorCheck(ErrorNumber Description fCancelDisplay
   End Sub

   دلایل متفاوتی برای بروز خطا وجود دارد :
   قطع بودن شبکه ( Network )
   مشترک نبودن بانک اطلاعات در شبکه
   در دسترس نبودن سرویس دهنده(Server )
   قفل شدن انحصاری جدول توسط یک کاربر
   و …
   در این زیر برنامه روال DCErrorCheck فراخوانی شده که به منظور پردازش خطا ی واقع شده در Data Control نوشته است .

   ۲- زیربرنامه DCErrorCheck (به منظور جلوگیری از نمایش یک فرم خالی در صورت بروز خطا توسط Data control )
   Private Sub DCErrorCheck(ByVal ErrorNumber As Long Description As String fCancelDisplay As Boolean)
   If Not mboolLoadError Then
   MsgBox Description
   mboolLoadError = True
   fCancelDisplay = True
   Else
   fCancelDisplay = True
   End If
   End Sub

   پارامترهای موجود در این زیربرنامه عبارتند از :
   ErrorNumber که از نوع Long می باشد و شماره ی خطا در این متغیر قرار می گیردDescription که از نوع String می باشد و شرح خطا در آن قرار می گیرد
   fCancelDisplay از نوع Boolean می باشد و برای جلوگیری از نمایش خطای Data control استفاده می شود با استفاده از این پارامتر به data Control می گوییم که خطای خودش را نشان ندهد چون ما آن را پردازش می کنیم و خطای مناسب را نشان خواهیم داد.

   در دستور شرطی ابتدای روال به وسیله متغیر mboolLoadError چک می کنیم که قبلا خطایی رخ داده یا خیر اگر خطای رخ نداده باشد خودمان همان خطا را به وسیله یک MsgBox اعلام می کنیم و سپس مقدار متغیر mboolLoadError را به True تنظیم می کنیم تا نشان دهیم که خطایی واقع شده است و پارامتر fCancelDisplay را True کردیم که از نمایش پیغام خطای خود Data control جلوگیری کنیم .

   ۳- زیربرنامه ابتدای رکورد
   Private Sub cmdfirst_Click( )
   Adodc1.Recordset.MoveFirst
   cmdprevious.Enabled = False
   cmdnext.Enabled = True
   End Sub
   بوسیله دستور اول به ابتدای رکورد ها می رویمچون قبل از ابتدایی ترین رکورد رکورد دیگری نداریم خاصیت Enabled دکمه قبلی را غیر فعال می کنیم و پس از آن خاصیت Enabled دکمه بعدی را فعال می کنیم تا کاربر بتواند به رکوردهای بعدی دسترسی داشته باشد .

  • سایز : ۹۷۹ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۵۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14903

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/ukke7
<<ادامه  پایان نامه فرار مالیاتی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن