• جزوه آموزشی اتصال زمین الکتریکی وحفاظت
  • جزوه آموزشی اتصال زمین الکتریکی وحفاظت

   فهرست
   عنوان صفحه
   مقدمه ——————————————————————– ۴
   فصل اول: زمین حفاظتی و الکتریکی ——————————————— ۵
   ١)زمین کردن حفاظتی —————————————————- ٧ -١
   ٢) زمین کردن الکتریکی ————————————————— ٩ -١
   ١) زمین کردن مستقیم ————————————————– ٩ -١-۲
   ١) زمین کردن غیرمستقیم ———————————————— ٩ -۲-۲
   ٣) زمین کردن بار —————————————————— ٩ -١-۲
   ٣)تعیین مشخصات تأسیسات زمین حفاظتی ————————————- ١٠ -١
   ١)اختلاف سطح میل از ١٢۵ ولت تجاوز نکند ———————————- ١٠ -٣-١
   ٣)اختلاف سطح تماسی در خارج از محدوده پست فشارقوی از ۶۵ ولت تجاوز نکند—- ١١ -۲-١
   ۴)جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در داخل محوطه تأسیسات فشارقوی ——— ١۴ -١
   ۵)جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در خارج محوطه تأسیسات فشارقوی ——– ١۶ -١
   ۶)طرح زمین الکتریکی —————————————————- ١۶ -١
   ٧)ارتباط زمین های مختلف ———————————————— ١٧ -١
   فصل دوم: انواع میل های زمین ———————————————– ٢٩
   ١)اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار می رود ———————————- ٣١ -۲
   ١)زمین ————————————————————- ٣١ -١-۲
   ٢)میل زمین (زمین کننده ) ———————————————– ٣١ -١-۲
   ٣)زمین همسطح ——————————————————- ٣١ -١-۲
   ۴)میل فرمان——————————————————— ٣١ -١-۲
   ۵)سیم زمین ———————————————————- ٣١ -١-۲
   ۶)شین زمین ———————————————————- ٣١ -١-۲
   ٧)تاسیسات زمین —————————————————— ٣١ -١-۲
   ٨)زمین کردن ——————————————————– ٣٢ -١-۲
   ۲)انواع مقاومتهای زمین ————————————————— ٣٢ -۲
   اتصال زمین الکتریکی وحفاظت ٢ شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
   ١)مقاومت مخصوص زمین ———————————————– ٣٢ -۲-۲
   ٢)مقاومت گسترده میل زمین ——————————————– ٣٣ -۲-۲
   ٣)مقاومت زمین ——————————————————- ٣٣ -۲-۲
   ٣)ولتاژهای مختلف در ضمن عبور جریان از میل زمین ————————— ٣٣ -۲
   ١)اختلاف سطح میل —————————————————– ٣٣ -٣-۲
   ٢)اختلاف سطح زمین ————————————————– ٣۴ -٣-۲
   ٣)اختلاف سطح تماسی ————————————————— ٣۴ -٣-۲
   ۴)اختلاف سطح قدم —————————————————- ٣۴ -٣-۲
   ۴)انواع میل ها ———————————————————- ٣۵ -۲
   ١)میل سطحی ——————————————————– ٣۵ -۴-۲
   ٢) میل عمقی ——————————————————– ۴٠ -۴-٢
   ١) میل میله ای —————————————————– ۴٠ -۴-۲-۲
   ٢) میل صفحه ای ————————————————— ۴٢ -۴-۲-۲
   فصل سوم: روشهای اندازه گیری پارامترهای زمین ——————————- ۴۶
   ١)سنجش مقاومت گسترده زمین ——————————————- ۴٨ -٣
   ٣)سنجش مقاومت مخصوص زمین —————————————— ۵٠ -۲
   ٣)محاسبه مقاومت الکترودها ———————————————– ۵٣ -٣
   ١)محاسبه مقاومت الکترود نیم کره —————————————- ۵٣ -٣-٣
   ٣)محاسبه مقاومت الکترود میله ای ————————————— ۵۴ -۲-٣
   ٣)محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله ای —————————— ۵۵ -٣-٣
   ۴)اندازه گیری مقاومت الکترود زمین —————————————- ۵۶ -٣
   فصل چهارم: اتصال زمین استاتیک ———————————————- ۵٩
   ١)صفر کردن ———————————————————- ۶١ -۴
   ۴)شرایط صفر کردن —————————————————– ۶١ -۲
   ١) شرط اول صفر کردن ———————————————— ۶١ -۴-۲
   ۴) شرط دوم صفر کردن ———————————————— ۶٧ -۲-۲
   ٣)شرط سوم صفر کردن ———————————————— ٧٠ -۴-۲
   ٣) قطع سیم صفر بین دوزمین ———————————————- ٧٠ -۴
   ۴)قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین —————————————- ٧١ -۴
   ۵)قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز —————————————– ٧١ -۴
   اتصال زمین الکتریکی وحفاظت ٣ شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
   فصل پنجم: حفاظت تأسیسات در مقابل صاعقه ———————————– ٧۵
   ١)صاعقه گیر ساده ——————————————————- ٧٧ -۵
   ٧٧ —————————– ( Simple Rod) ۵)شعاع حفاظت میله ساده برقگیر -۲
   ٣)صاعقه گیر الکترونیکی چگونه عمل می کند———————————– ٧٨ -۵
   ۴)اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی ————————————— ٨٠ -۵
   ١) آزادسازی کنترل شده یونها ——————————————- ٨٠ -۴-۵
   ۴) اثر کروناو واحد جرقه زن ——————————————– ٨٠ -۲-۵
   ٣ تسریع در بروز علمدار حمله زمینی ————————————– ٨٠ -۴-۵
   ۵)انواع صاعقه گیر الکترونیکی ———————————————– ٨١ -۵
   ١)مدلهای مسی ——————————————————- ٨١ -۵-۵
   ۵)مدلهای فولاد ضد زنگ ———————————————– ٨١ -۲-۵
   ٨١ ——————— ( PREVECTRON) ۶)مزیتهای انتحاب صاعقه گیر الکترونیکی -۵
   ٧)محدوده حفاظت صاعقه گیر الکترونیکی ————————————- ٨١ -۵
   مراجع ——————————————————————- ٨۵

  • سایز : ۵.۱۲۳ مگا بایت
  • فرمت : pdf
  • تعداد صفحات : ۸۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15142

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/0Pmvp
<<ادامه  بررسی اصل قانونی بودن مجازات و جرائم

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن