• تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار
  • تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

   چکیده

   1. فصل اول : کلیات طرح
   2. مقدمه
   3. بیان مسئله
   4. سؤالات پژوهش
   5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
   6. تعریف عملیاتی خودپنداره
   7. تعریف عملیاتی نوجوانی
   8. بزهکار

   ۱۰. اهمیت و ضرورت موضوع

   ۱۱. اهداف تحقیق

   ۱۲. هدف اصلی تحقیق

   ۱۳. اهداف جزئی تحقیق

   ۱۴. فرضیه های تحقیق

   ۱۵. فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   ۱۶. نظریه های مراجع محوری

   ۱۷. روان درمانی مراجع محوری

   ۱۸. روان درمانی

   ۱۹. اهداف مشاوره گروهی

   ۲۰. فرآیند درمان و رابطه درمانی

   ۲۱. تعاریف خودپنداره

   ۲۲. شکل گیری خودپنداره

   ۲۳. بزهکاری

   ۲۴. نوجوان بزهکار کیست؟

   ۲۵. علل و عوامل مؤثر در بزهکاری

   ۲۶. علل و عوامل کلی بزهکاری

   ۲۷. عوامل مؤثر در بزهکاری

   ۲۸. نقش عوامل محیطی در بزهکاری

   ۲۹. تحقیقات انجام شده در داخل کشور

   ۳۰. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

   ۳۱. فصل سوم : روش تحقیق

   ۳۲. مقدمه

   ۳۳. روش پژوهش

   ۳۴. جامعه آماری

   ۳۵. روش نمونه گیری

   ۳۶. نمونه آماری

   ۳۷. ابزار تحقیق

   ۳۸. دستورالعمل اجرایی آزمون

   ۳۹. روایی

   ۴۰. پایایی

   ۴۱. فرایند درمان

   ۴۲. شرایط ایجاد رابطه

   ۴۳. مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری

   ۴۴. روش ­های آماری تحلیل داده­ ها

   ۴۵. فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها

   ۴۶. بررسی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی

   ۴۷. توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها

   ۴۸. توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها

   ۴۹. توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها

   ۵۰. توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها

   ۵۱. توزیع فراوانی آزمودنی های گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون

   ۵۲. تحلیل یافته‌ها بر اساس آمار استنباطی

   ۵۳. فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

   ۵۴. خلاصه و نتیجه گیری

   ۵۵. نتایج حاصل از آمار توصیفی

   ۵۶. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق

   ۵۷. پیشنهادات

   ۵۸. محدودیت های پژوهش

   ۵۹. منابع و مآخذ

   ۶۰. پیوست

   ۶۱. پرسشنامه

   چکیده

   هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:

   فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان

   بزهکاراست.

   فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

   محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد.

   فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

   محوری ودرآمد رابطه وجود دارد.

   فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

   محوری وسن رابطه وجود دارد.

   فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

   محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد.

   این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که درکانون اصلاح وتربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از۱۶ نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند ۸ نفربه عنوان گروه شاهد و۸ نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه آزمایش در۷ جلسه وبه مدت ۶۰ دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد وسپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.

  • سایز : ۶۱ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۹۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15190

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/t5kaA
<<ادامه  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با فعالیت های تربیتی (Educational) و اجتماعی (Social) تالیف محمد علی احمدوند در 192 اسلاید

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن