• بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
  • بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

   چکیده۱
   فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی )۲
   مقدمه ۳
   بیان مسئله ۵
   اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
   هدف پژوهش ۸
   فرضیه پژوهش ۹
   متغیرهای پژوهش ۱۰
   تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم .۱۰
   فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش )۲۰
   مرور پیشینه ۲۱
   نظریه پالایش ۳۹
   وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ۴۱
   خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ۴۴
   راههای اصلاح و مهار پرخاشگری ۴۷
   فصل سوم ( روش تحقیق۴۹
   جامعه مورد مطالعه پژوهش ۵۰
   نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
   ابزار پژوهش ۵۱
   روش آماری مربوط به فرضیه ۵۲
   روش تحقیق ۵۲
   فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها )۵۳
   جدول ۵۴
   انجام محاسبات ۵۷
   جدول میانگین و انحراف استاندارد ۵۹
   فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری )۶۰
   بحث و نتیجه گیری ۶۱
   محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ۶۲
   پیشنهادات ۶۳
   منابع وماخذ ۶۵
   ضمائم پیوست ۶۸
   چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .
   در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .
   برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید .
   نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .

  • سایز : ۲۵۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۸۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15219

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/WLKvA
<<ادامه  بررسی تیپ شخصیتی درون گرا برون گرا در بازیگران

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن