• بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

   فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   فصل اول:کلیات تحقیق …………………………………………………. ۱

   ۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………..۲

   ۱-۲ بیان مساله تحقیق …………………………………………………….۳

   ۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ……………………………………..۴

   ۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………۶

   ۱-۵ چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………… ۷

   ۱-۶ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….۱۱

   ۱-۷ قلمرو تحقیق ………………………………………………………… ۱۲

   ۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها ………………………………………………. ۱۳

   ۱-۹ متغیرهای تحقیق: …………………………………………………….. ۱۴

   فصل دوم:ادبیات تحقیق ………………………………………………… ۱۵

   ۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………. ۱۶

   ۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ………………………………………..۱۸

   ۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی ………………………………………….. ۲۱

   ۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی ………………………………………………….. ۲۳

   ۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی ……………………………………………….. ۲۷

   (یک)

   ۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………….. ۲۸

   ۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………. ۳۰

   ۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی ………………………………………….. ۳۲

   ۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی …………………………………….. ۳۴

   ۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی …………….. ۴۰

   فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………….. ۴۲

   ۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………….. ۴۳

   ۳-۲ نوع تحقیق ……………………………………………………… ۴۴

   ۳-۳ جامعه آماری …………………………………………………….. ۴۵

   ۳-۴ حجم نمونه ………………………………………………………. ۴۶

   ۳-۵ روش نمونه گیری ………………………………………………. ۴۷

   ۳-۶ شرح پرسشنامه …………………………………………………. ۴۸

   ۳-۷ روایی پرسشنامه ……………………………………………….. ۴۹

   ۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه ……………………………………… ۵۰

   فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) ……. ۵۳

   ۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………. ۵۴

   ۴-۲ آمار توصیفی ………………………………………………….. ۵۵

   ۴-۳ فرضیه ۱ ……………………………………………………….. ۵۹

   ۴-۴ فرضیه۲ ………………………………………………………….. ۶۰

   ۴-۵ فرضیه۳ …………………………………………………………. ۶۱

   (دو)

   ۴-۶ فرضیه ۴ ………………………………………………………… ۶۳

   ۴-۷ فرضیه ۵ ………………………………………………………… ۶۴

   ۴-۸ فرضیه۶ ………………………………………………………… ۶۷

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………….. ۶۸

   ۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………….. ۶۹

   ۵-۲ پیشنهادات ……………………………………………………… ۷۰

   منابع و مآخذ ……………………………………………………………. ۷۲

   ضمائم ………………………………………………………………….. ۷۱

  • سایز : ۶۸۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۰۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15169

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/qmQQV
<<ادامه  بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن