• بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • چکیده: ۱
   مقدمه: ۲
   فصل اول: کلیات تحقیق
   ۱-۱) مقدمه ۴
   ۲-۱) تاریخچه مطالعاتی ۴
   ۳-۱) بیان مسئله ۶
   ۴-۱) چارچوب نظری تحقیق ۷
   ۵-۱) فرضیه های تحقیق ۸
   ۱-۵-۱) فرضیه اصلی: ۸
   ۲-۵-۱) فرضیه های فرعی: ۸
   ۶-۱) اهداف تحقیق ۸
   ۷-۱) اهمیت تحقیق ۹
   ۸-۱) حدود مطالعاتی ۱۰
   ۱-۸-۱) قلمرو زمانی ۱۰
   ۲-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۰
   ۳-۸-۱) قلمرو موضوعی ۱۰
   ۹-۱) تعاریف علیاتی ۱۰
   فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
   ۱-۲)مقدمه ۱۳
   ۲-۲) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن ۱۳
   ۱-۲-۲) هموار سازی سود ۱۳
   ۲-۲-۲)علل هموار سازی سود توسط مدیران ۱۳
   ۳-۲-۲) انگیزه های هموار سازی سود ۱۵
   ۴-۲-۲)ابعاد هموار سازی سود ۱۸
   ۳-۲) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن ۱۹
   ۱-۳-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش ۱۹
   ۲-۳-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل ۲۲
   ۳-۳-۲) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ ۲۳
   ۴-۳-۲) اندازه گیری ارزش خلق شده ۲۴
   ۱-۴-۳-۲) معیارهای خارجی ۲۴
   ۲-۴-۳-۲) معیارهای داخلی ۲۷
   ۵ـ۳ ـ۲ ) ارزش افزوده اقتصادی ۳۰
   ۶-۳-۲ ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی ۳۰
   ۷ـ۳ـ۲) تعریف ارزش افزوده اقتصادی ۳۴
   ۸-۳-۲) سرمایه ۳۴
   ۹-۳-۲) سود خالص پس از کسر تعدیلات ۳۵
   ۱۰-۳-۲) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه ۳۵
   ۱۱-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۴۱
   ۱۲-۳-۲) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران ۴۳
   ۱۳-۳-۲ ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی ۴۴
   ۱۴-۳-۲ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی ۴۶
   ۱۵ـ۳ ـ۲ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ۴۷
   ۱ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی ۴۹
   ۲ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد مالی ۴۹
   ۱۶-۳-۲ ) معادلهای حقوق صاحبان سهام ۵۰
   ۱۷-۳-۲ ) تعدیلات ۵۱
   ۱-۱۷-۳-۲ ) مالیاتهای معوقه ۵۱
   ۲-۱۷-۳-۲ ) موجودی ۵۴
   ۳-۱۷-۳-۲ ) اجاره های عملیاتی ۵۴
   ۴-۱۷-۳-۲ ) نامشهودها ۵۵
   ۵-۱۷-۳-۲ ) ادغام و تحصیل (M&A) 58
   6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی ۶۰
   ۷-۱۷-۳-۲ )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز ۶۱
   ۸-۱۷-۳-۲ ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام ۶۱
   ۱۸-۳-۲ ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی ۶۱
   ۱۹-۳-۲ ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی ۶۲
   ۲۰-۳-۲ NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR 64
   21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام ۶۴
   ۴-۲) پیشینه تحقیق ۶۶
   فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
   ۱-۳ مقدمه ۷۰
   ۲-۳) جامعه ی آماری ۷۰
   ۳-۳) روش نمونه گیری ۷۰
   ۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۷۱
   ۵-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات ۷۱
   ۶-۳) روش اجرای تحقیق ۷۲
   ۷-۳)اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۷۲
   ۱-۷-۳) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود ۷۲
   ۲-۷-۳) ارزش افزوده اقتصادی : ۷۴
   ۸-۳) روشهای آماری ۷۷
   ۹-۳) بررسی اعتبار تحقیق ۷۸
   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
   ۱-۴ مقدمه‏ 80
   2-4) توصیف دادهای آماری ۸۰
   ۳-۴) تحلیل آماری فرضیه تحقیق ۸۳
   ۱-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی ۸۳
   ۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: ۸۵

   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
   ۱-۵) مقدمه ۸۸
   ۲-۵) نتایج فرضیه تحقیق ۸۸
   ۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق ۸۹
   ۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۹
   ۵-۵) محدودیت های تحقیق ۹۰
   پیوست ها
   منابع و ماخذ
   منابع فارسی: ۹۵
   منابع لاتین: ۹۷
   چکیده انگلیسی: ۹۸

   جدول ۱-۴ لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز ۸۰
   جدول ۲-۴ نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز ۸۲
   جدول ۳-۴ ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز ۸۳
   جدول ۴-۴، نتایج خروجی SPSS آزمون لون ۸۴
   جدول ۵-۴، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق ۸۴
   جدول ۶-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۸۶
   جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق ۹۲
   جدول ب پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق ۹۲
   جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق ۹۳

   نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۷۱
   نمودار ۱-۴ فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود ۸۲

  • سایز : ۴۷۸ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۱۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14753

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/evQQT
<<ادامه  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن