مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات وانواع تبلیغ (فصل دوم) مبانی نظری انواع تبلیغ پیشینه تحقیق انواع تبلیغ دانلود مبانی نظری انواع تبلیغات

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات وانواع تبلیغ (فصل دوم) در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

مقدمه : ۹
۱-۲ تعریف تبلیغات : ۱۰
۲-۲ تعریف تبلیغ در کتب مرجع : ۱۲
۳-۲ اصول نظری تبلیغ : ۱۳
۴-۲ تاریخچه تبلیغات : ۱۴
الف . تبلیغات نخستین : ۱۵
ب . تبلیغات چاپی اولیه : ۱۵
ج . پیدایش تبلیغات نوین : ۱۶
د. موسسه های تبلیغاتی نوین : ۱۸
ه. رسانه الکترونیک : ۱۸
۵-۲ کارکردهای اجتماعی تبلیغات : ۱۹
۶-۲ انواع تبلیغات : ۲۰
الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : ۲۱
ب . تبلیغات محلی : ۲۱
ج . تبلیغات ملی : ۲۱
د. تبلیغات بین المللی – جهانی : ۲۱
۷-۲ انواع نقش های تبلیغات : ۲۴
۸-۲ شیوه های تبلیغات : ۲۵
الف . اقدام مستقیم : ۲۵
ب. اقدام غیر مستقیم : ۲۵
۹-۲ دین : ۲۵
۱۰-۲ تبلیغ دینی:…………………………………………………………………………………………………۳۱
۱۱-۲ ویژگی های تبلیغ دینی :…………………………………………………………………………………….۳۲
۱۲-۲ تعریف فرهنگ :…………………………………………………………………………………………..۳۳
۱۳-۲ تاریخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….۳۴
-الف. مرحله اول : ۳۵
-ب . مرحله دوم : ۳۵
-ج. مرحله سوم : ۳۵
۱۴-۲ ویژگی های فرهنگ : ۳۵
۱۵-۲ سیاست گذاری فرهنگی :…………………………………………………………………………………۳۷
۱۶-۲ جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :………………………………………۳۹
۱۷-۲ چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….۴۰
الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی : ۴۰
ب. الگوی آرمان شهرگرایی : ۴۰
ج. الگوی راهبردی : ۴۳
د. الگوی توسعه گرا : ۴۳
۱۸-۲ ارتباط دین و فرهنگ : ۴۴
الف) نسبت دین اسلام و فرهنگ با رویکرد مصداق گرایی : ۴۵
ب) نسبت دین و فرهنگ با رویکرد کارکردگرایی : ۴۶
۱۹-۲ قلمرو دین و فرهنگ : ۴۷

بخشی از متن :
مقدمه :
در گذشته آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار می رفت که به اشکال مختلف از جمله «جارزدن» در اماکن عمومی، «نصب اعلانات دولتی» در معابر و یا «چاپ آگهی» در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیای امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطلع کردن مردم از تازه های تولید است و تبلیغات،کوششی کم و بیش نظامند برای تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرشها و یا رفتارهای دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات ، پلاکاردها، بناهای یادبود، موسیقی، لباس، آرایش مو، نشانه ها، طرح های روی سکه ها، تمبرهای پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفت و گوهای معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید به نسبت بالا بر هدفمندی و قابلیت نفوذ فعالیتهای تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال می کند و برای دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بخشها و نمادها به گزینش می پردازد و راه و روشی را برمی گزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.
امروزه تبلیغات جزء لاینفک اجتماع در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم بشمار می رود و ریشه های نفوذ تبلیغات را می توان در همه عرصه های زندگی بشر امروز اعم از: هنر، فن آوری، تولید و حتی سیاست و … دید. تبلیغات یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی است و یکی از مهمترین ابزارها برای تأثیرگذاری بر رفتار خریداران احتمالی می باشد.گستره وسیعی از نهادها، مؤسسات و شرکتها، از شرکتهای بزرگ چند ملیتی تا خرده فروشی های کوچک، جهت ارائه نگرش یا سیاست ها و یا به فروش رساندن کالاها و محصولات خود بر تبلیغات تکیه دارند .
افزایش روز افزون هزینه های تبلیغاتی مؤسسات و شرکتها نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات می باشد. هر یک از ما روزانه خواسته یا ناخواسته در معرفی حجم عظیمی از تبلیغات هستیم . بنابراین شناخت علمی و صحیح تبلیغات و انواع آن و نقش ها و شیوه های تبلیغاتی لازم و ضروری به نظر می رسد .
تبلیغات به این مفهوم است که توجه مخاطب هدف به یک پیام خاص جلب شود، که توسط تبلیغ کننده یا همان منبع پیام ارائه می شود. در این مفهوم، تبلیغات جلب توجه افراد به سمت محصولات، خدمات و ایده های شرکت و یا مؤسسات می باشد. امروزه کارکرد تبلیغات در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شدت اهمیت یافته و این موضوع نیز مؤکد اهمیت علم تبلیغات است .

<<ادامه  مبانی نظری بانکداری اینترنتی

تعریف تبلیغات :
تعاریف متعددی از تبلیغات در زبانها و فرهنگهای مختلف ارائه شده است. به عنوان مثال در لغت عرب «تبلیغ » به معنای دعوت، اعلام و دعایه استعمال می گردد، در فرهنگ غربی معمولاً واژه پرو پاگاندا مورد استفاده قرار می گیرد. معنی کلی و وسیع پرو پاگاندا، پخش کردن و افزودن است .
ساده ترین تعریف از تبلیغات توسط دکتر دانیل استاریچ ارائه شده است، مبنی بر اینکه :
آگهی نمایشی است که به وسیله یک شخص یا یک مؤسسه معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و اعمال مردم است .
برخی از مهمترین تعاریف تبلیغات عبارتند از :
• امام خمینی (ره) : « تبلیغات، همان شناساندن خوبی ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی ها و نشان دادن راه گریز و منع آن است» (امام خمینی (ره) ، ۳۳۹:۱۳۷۴)
• حمید مولانا : «تبلیغ، عبارت است از نشر و پخش یک اصل و مقصود نهایی از راه افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و مکانی مخصوص» (اسدی طاری ، ۵۴:۱۳۷۲)
• شیخ محمد غزالی : « تبلیغ ، نوعی اعلام است که خدای واحد و دین حق او را می شناساند و چهره ای راستین از رسالت محمد (ص) بی هیچ کاستی و زیادی ترسیم می کند».(باهنر ، ۲۸:۱۳۸۸)
• محی الدین عبدالحلیم : «تبلیغ عبارت است از مسلح ساختن توده های مردم به حقایق دین اسلام که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبرش باشد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از راه وسیله ای ارتباطی و دارای پشتوانه گسترده و عمیق در موضوع رسالتی که بدان می پردازد. این تبلیغ نیز با هدف ایجاد افکار عمومی برتری که حقایق دینی را فهم و درک کند و از آن در اعتقادها، عبادتها و معامله های خود تأثیر پذیرد، انجام می گیرد».( باهنر، ۲۹:۱۳۸۸)
• فیصل حسون :« تبلیغ اعلامی است که به نشر دعوت اسلامی اقدام می کند و عهده دار مقابله با هجومهای شک برانگیزی که اسلام در معرض آن قرار می گیرد، و نیز نقش پیشتاز اسلام را در بیرون بردن انسانیت از تاریکی ها به سوی نور آشکار و تمامی نیروهای فکری، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و انسانی اسلام را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان جهت می دهد».(همان: ۲۹)
• ترانس کوالتر: «تبلیغات را تلاش عمومی برخی از افراد یا گروه ها برای بهره گیری از وسایل ارتباطی در کنترل، تغییر و یا شکل دادن نگرش دیگر گروه ها به طریقی می داند که واکنش آنها در یک موقعیت ویژه به اندازه مطلوبی که هدف مبلغ است تحت تأثیر قرار بگیرد»(پورکریمی ، ۳۱۲:۱۳۸۱)
• لئوناردو دوب : «تبلیغات عبارت است از اقدامات متوالی و منظمی که فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای نظارت بر وصفهای روانی گروه هایی از افراد و درنتیجه نظارت بر رفتارهای آنها انجام می دهند»(طاهر نسبی، ۲۱:۱۳۸۱)
• برنیز: از اندیشه گران اجتماعی معتقد است : «تبلیغات به ویژه تبلیغات نوین، تلاشی است پیگیر برای ایجاد یا مشکل دادن رخدادها به منظور تحت تأثیر قراردادن روابط عامه مردم با کار فکری یا گروهی »( دادگران ، ۴۹:۱۳۷۴)

<<ادامه  پاورپوینت برنامه اجرايي کار پيمانکاران

 

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

 

FileHub ID : Sellu-278814


فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/lPZ2e

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن