• پایان نامه حاضر در ۱۶۳ صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی معماری با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی…………………………………………………………….. ۱

   ۱-۱- باغهای جهان…………………………………………………………………………………….. ۲

   ۱-۱-۱- بین النهرین……………………………………………………………………………….. ۲

   ۱-۱-۲- مصر………………………………………………………………………………………… ۳

   ۱-۱-۳- یونان……………………………………………………………………………………….. ۵

   ۱-۱-۴- روم…………………………………………………………………………………………. ۷

   ۱-۲- باغسازی در قرون وسطی ……………………………………………………………………. ۸

   ۱-۲-۱- باغهای اروپا………………………………………………………………………………….. ۸

   ۱-۲-۲- باغهای اسلامی در اسپانیا…………………………………………………………………… ۹

   ۱-۲-۳- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم……………………………………………………………… ۹

   ۱-۲-۴- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم……………………………………………………… ۱۱

   ۱-۲-۵- از قرن پنجم تا یازدهم……………………………………………………………………… ۱۱

   ۱-۲-۶- از قرن یازدهم به بعد……………………………………………………………………….. ۱۲

   ۱-۲-۷- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی………………. ۱۳

   ۱-۳- باغسازی بعد از قرون وسطی………………………………………………………………… ۱۴

   ۱-۳-۱- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم…………………………….. ۱۴

   ۱-۳-۲- نمونه های ویلا- باغ- منظر……………………………………………………………….. ۱۶

   ۱-۳-۳- دوره باروک…………………………………………………………………………………… ۱۸

   ۱-۳-۴- نمونه های «ویلا- پارک»…………………………………………………………………… 20

   1-3-5- نقش فرانسه در تکامل طراحی منظر قرن هفدهم……………………………………… ۲۱

   ۱-۳-۶- مجموعه «و- لو- ویکونت»………………………………………………………………… 23

   1-3-7- مجموعه ورسای……………………………………………………………………………… ۲۴

   ۱-۳-۸- عصر روشنگری قرن هجدهم……………………………………………………………… ۲۵

   ۱-۳-۹- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم …………………………………………. ۲۸

   ۱-۳-۱۰- فرهنگ باغ سازی چین…………………………………………………………………… ۳۱

   ۱-۳-۱۱- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان………………………………….. ۳۲

   ۱-۳-۱۲- روشام………………………………………………………………………………………… ۳۴

   ۱-۳-۱۳- استوهاوس…………………………………………………………………………………… ۳۴

   ۱-۳-۱۴- استارهد………………………………………………………………………………………. ۳۵

   ۱-۳- تاریخچه و سبکهای پردیس سازی در ایران………………………………………………. ۳۶

   ۱-۴- تحول تاریخی باغ در ایران……………………………………………………………………. ۴۱

   ۱-۴-۱- باغ های تیموری……………………………………………………………………………… ۴۱

   ۱-۴-۲- باغ های صفوی یا شاه عباسی…………………………………………………………….. ۴۳

   ۱-۴-۳- باغ های قاجاری…………………………………………………………………………….. ۴۵

   ۱-۴-۴- باغهای شیراز…………………………………………………………………………………. ۴۶

   ۱-۴-۵- باغهای تبریز………………………………………………………………………………….. ۴۷

   ۱-۴-۶- باغ فین کاشان………………………………………………………………………………… ۴۹

   ۱-۴-۷- باغ شاهزاده ماهان کرمان…………………………………………………………………… ۴۹

   ۱-۴-۸- باغ گلشن طبس …………………………………………………………………………….. ۵۰

   فصل دوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………… ۵۲

   ۲-۱- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی……………………………………………………………….. ۵۳

   ۲-۱-۱- بررسی عناصر باغهای ایرانی………………………………………………………………. ۵۳

   ۲-۱-۱-۱- آب نما و استخر………………………………………………………………………….. ۵۳

   ۲-۱-۱-۲- کوشک……………………………………………………………………………………… ۵۵

   ۲-۱-۱-۳- درخت و گیاه…………………………………………………………………………….. ۵۵

   ۲-۱-۱-۴- حصار………………………………………………………………………………………. ۵۷

   ۲-۱-۱-۵- زمین………………………………………………………………………………………… ۵۷

   ۲-۱-۲- بررسی مفاهیم در معماری باغ…………………………………………………………….. ۵۸

   ۲-۱-۲-۱- حس مکان یا مکانیت……………………………………………………………………. ۵۸

   ۲-۱-۲-۲- همزمان زمان- صورت………………………………………………………………….. ۶۰

   ۲-۱-۲-۳- نواخت و ریتم…………………………………………………………………………….. ۶۰

   ۲-۱-۲-۴- هندسه………………………………………………………………………………………. ۶۱

   ۲-۱-۲-۵- ابعاد نمادین……………………………………………………………………………….. ۶۲

   ۲-۱-۲-۶- رنگ………………………………………………………………………………………… ۶۴

   ۲-۱-۳- خصوصیات کالبدی باغ ایرانی……………………………………………………………. ۶۶

   ۲-۱-۳-۱- باغ واقع در محیط های هموار………………………………………………………… ۶۶

   ۲-۱-۳-۲- باغ واقع در روی تپه……………………………………………………………………. ۶۷

   ۲-۱-۳-۳- باغ آبی……………………………………………………………………………………… ۶۸

   ۲-۱-۳-۴- باغ- خانه………………………………………………………………………………….. ۶۸

   ۲-۱-۳-۵- باغ واقع در کنار رودخانه………………………………………………………………. ۶۹

   ۲-۲- آب و طبیعت در معماری……………………………………………………………………… ۷۱

   ۲-۲-۱- آب و معماری………………………………………………………………………………… ۷۱

   ۲-۲-۲- طبیعت و معماری……………………………………………………………………………. ۹۱

   ۲-۲-۱-۱- طبیعت بستری برای معماری…………………………………………………………… ۹۲

   ۲-۲-۱-۲- طبیعت عنصری از معماری…………………………………………………………….. ۹۴

   ۲-۲-۱-۳- طبیعت آرایه ای بر معماری……………………………………………………………. ۹۵

   ۲-۲-۱-۴- طبیعت رهنمودی در معماری………………………………………………………….. ۹۶

   ۲-۳- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری……………………. ۱۰۳

   ۲-۳-۱- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند………………………… ۱۰۴

   ۲-۳-۲- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی………………. ۱۰۷

   ۲-۳-۳- عاطفه و احساسات هنر رمانتیک…………………………………………………………. ۱۱۲

   ۲-۳-۴- گرایش به گوتیک در معماری و برانگیختگی احساسات……………………………. ۱۱۴

   ۲-۳-۵- طبیعت و نگرش تازه رمانتیک‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری………………… ۱۱۵

   ۲-۳-۶- طبیعت گرایی رمانتیک های انگلیس و تحول باغ سازی…………………………….. ۱۱۷

   ۲-۳-۷- جنبش نئوگوتیک در هنر و معماری فرانسه……………………………………………. ۱۱۹

   ۲-۳-۸- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیک………………………………………….. ۱۲۱

   ۲-۳-۹- نتیجه……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

   ۲-۴- توریسم و گردشگری در ایران………………………………………………………………..

  • سایز : ۱۳۷ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۶۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID12227

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/kwk3S
<<ادامه  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن