ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با استفاده از روش فازی

در این تحقیق پس از بررسی مدل های مختلف پیش بینی عمر خستگی روسازی، به عوامل تاثیرگذار بر عمر خستگی روسازی پرداخته شد. برخی از این عوامل مربوط به شرایط آزمایشگاهی و محیطی و برخی دیگر به ساخت نمونه مربوط می شدند. پس از بررسی و شناخت این عوامل مرتبط سعی شد مدلی با استفاده از منطق فازی برای تخمین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه ارائه شود. مدل ارائه شده شامل سه قسمت ورودی، موتور استنتاج و خروجی می باشد. در مرحله اول پنج متغیر بعنوان ورودی در نظر گرفته شدند که عبارتند از: دما، تنش، درصد قیر، درصد فضای خالی و نشانه درجه نفوذ. این عوامل با توجه به تاثیرگذاری بر عمر خستگی و اطلاعات موجود آزمایشگاهی در نظر گرفته شدند. برای هر یک از این متغیرها توابع عضویتی خاصی نیز در نظر گرفته شد که دامنه این توابع با توجه به شرایط آزمایشگاهی تعریف شدند. در مرحله دوم متغیر خروجی به عنوان عمر خستگی تعریف شد. توابع عضویت مربوط به آن در دامنه ۶/۱ تا ۷ تعریف شد که نشان دهنده لگاریتم عمر خستگی است. در مرحله سوم برای نتایج موتور استنتاج سیستم ۷۴۴ قانون که بصورت توصیفی هستند، نوشته شدند. در نهایت نتایج حاص …

FileHub ID : FileSell-2117276

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/2VhGk
<<ادامه  حل مشکل تاچ g610-u20

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن