• پایگاه داده‌های بزرگی وجود دارند که بالقوه حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند اما ارزش واقعی آنها هنگامی مشخص می‌شود که اطلاعات و دانش مفیدی از آنها استخراج گردد این اطلاعات می‌تواند به پشتیبانی در تصمیم‌گیری و یا هر توضیحی برای درک بهتر منبع منجر شود به همراه سوالات درس
  • داده‌کاوی : محرمانگی و امنیت داده‌ها
   چکیده
   داده‌کاوی فنی است که استخراج اطلاعات ناشناخته را از پایگاههای بزرگ داده میسر می‌سازد. سازمانها نیز از مزایای بهره‌گیری از این فن بی‌بهره نیستند. داده‌کاوی سازمانها را در درک بهتر داده‌های مربوط به بازار، رقبا، مشتریان و … یاری رسانده و اثربخشی فعالیت آنها را افزایش می‌دهد. لیکن داده‌کاوی نیز مانند سایر فنون می‌تواند مورد استفاده نادرست قرار گیرد. داده‌کاوی هم می‌تواند الگوها و سایر انواع دانش را که تاکنون میسر نبوده، کشف کند و هم می‌تواند تهدیدی برای اطلاعات محرمانه و امنیت آنها باشد. در این تحقیق به موضوع محرمانگی اطلاعات شخصی و امنیت داده‌ها در داده‌کاوی پرداخته شده‌است.
   کلیدواژه: داده‌کاوی، اطلاعات شخصی، محرمانگی، امنیت داده‌ها
   ۱. مقدمه
   پایگاه داده‌های بزرگی وجود دارند که بالقوه حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند اما ارزش واقعی آنها هنگامی مشخص می‌شود که اطلاعات و دانش مفیدی از آنها استخراج گردد. این اطلاعات می‌تواند به پشتیبانی در تصمیم‌گیری و یا هر توضیحی برای درک بهتر منبع منجر شود (Yoon 1999). Chopoorian و همکارانش (۲۰۰۱) توضیح می‌دهد که بسیاری از سازمانها، پایگاههای داده‌ای بزرگی شامل بازار، رقبا و مشتریان دارند که با داشتن درک بهتری از این داده‌ها می‌توانند کسب و کار خود را بهتر درک کنند، خدمات بیشتری به مشتریان ارائه دهند و اثربخشی خود را افزایش دهند. داده‌کاوی را استخراج اطلاعات پنهان از پایگاه داده‌ها می‌دانند که به حل مسائل کسب و کار کمک می‌کند(Cook and Cook 2003).
   دو برابر شدن قدرت پردازش کامپیوترها در هر ۱۸ ماه، پیشرفتهایی در فنون ذخیره‌سازی داده‌ها، سقوط هزینه ذخیره سازی و پیشرفتهایی در فنون داده‌کاوی در پایگاه داده‌های بزرگ (McAlister 1998) باعث روی آوردن به این تکنیک جدید شده است. لیکن هر چه اطلاعات بیشتری از طریق فرمهای الکترونیکی و به کمک اینترنت قابل دسترس می‌گردند و هرچه ابزار داده‌کاوی با قدرت بیشتر توسعه یافته و مورد استفاده قرار می‌گیرند، این سؤال پیش می‌آید که: آیا داده‌کاوی نیز مانند سایر فنون می‌تواند مورد استفاده نامناسب قرار گیرد؟ بنظر می‌رسد نیاز به بررسی تأثیرات ناشی از استفاده از این تکنیک داریم.
   قبل از بررسی این موضوع به توضیح مختصری در باره مفاهیمی چون داده، اطلاعات، دانش، کشف دانش در پایگاه داده‌ها و داده‌کاوی می‌پردازیم.
   ۲. داده، اطلاعات و دانش
   سه واژه داده، اطلاعات و دانش سه واژه کلیدی در عصر اطلاعات هستند که متأسفانه به غلط به جای هم استفاده می‌شوند. Ackoffدر سال ۱۹۸۹ تعریفی از این سه واژه ارائه داده است. وی داده را حقایق خامی می‌داند که تنها جنبه نمایشی دارند و به خودی خود دارای هیچ معنای خاصی نیستند و به هر فرمی اعم از سمبل، عدد و … می‌توانند باشند. اطلاعات با تعریف وی داده‌هایی هستند که دارای مفهوم هستند و می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشند. مجموعه‌ای متناسب از اطلاعات که به منظور استفاده بهتر کنار هم قرار گرفته‌اند، دانش نامیده شده‌است ِ(Ackoff 1989). رابطه بین داده، اطلاعات و دانش را Tuomi در سال ۱۹۹۹ چنین بیان می‌دارد:

   داده‌کاوی: محرمانگی و امنیت داده‌ها

   چکیده

   داده‌کاوی فنی است که استخراج اطلاعات ناشناخته را از پایگاههای بزرگ داده میسر می‌سازد. سازمانها نیز از مزایای بهره‌گیری از این فن بی‌بهره نیستند. داده‌کاوی سازمانها را در درک بهتر داده‌های مربوط به بازار، رقبا، مشتریان و … یاری رسانده و اثربخشی فعالیت آنها را افزایش می‌دهد. لیکن داده‌کاوی نیز مانند سایر فنون می‌تواند مورد استفاده نادرست قرار گیرد. داده‌کاوی هم می‌تواند الگوها و سایر انواع دانش را که تاکنون میسر نبوده، کشف کند و هم می‌تواند تهدیدی برای اطلاعات محرمانه و امنیت آنها باشد. در این تحقیق به موضوع محرمانگی اطلاعات شخصی و امنیت داده‌ها در داده‌کاوی پرداخته شده‌است.
   کلیدواژه: داده‌کاوی، اطلاعات شخصی، محرمانگی، امنیت داده‌ها

   ۱. مقدمه

   بسیاری از سازمانها، پایگاههای داده‌ای بزرگی شامل بازار، رقبا و مشتریان دارند که با داشتن درک بهتری از این داده‌ها می‌توانند کسب و کار خود را بهتر درک کنند، خدمات بیشتری به مشتریان ارائه دهند و اثربخشی خود را افزایش دهند. داده‌کاوی را استخراج اطلاعات پنهان از پایگاه داده‌ها می‌دانند که به حل مسائل کسب و کار کمک می‌کند(Cook and Cook 2003).دو برابر شدن قدرت پردازش کامپیوترها در هر ۱۸ ماه، پیشرفتهایی در فنون ذخیره‌سازی داده‌ها، سقوط هزینه ذخیره سازی و پیشرفتهایی در فنون داده‌کاوی در پایگاه داده‌های بزرگ (McAlister 1998) باعث روی آوردن به این تکنیک جدید شده است. لیکن هر چه اطلاعات بیشتری از طریق فرمهای الکترونیکی و به کمک اینترنت قابل دسترس می‌گردند و هرچه ابزار داده‌کاوی با قدرت بیشتر توسعه یافته و مورد استفاده قرار می‌گیرند، این سؤال پیش می‌آید که: آیا داده‌کاوی نیز مانند سایر فنون می‌تواند مورد استفاده نامناسب قرار گیرد؟ بنظر می‌رسد نیاز به بررسی تأثیرات ناشی از استفاده از این تکنیک داریم.قبل از بررسی این موضوع به توضیح مختصری در باره مفاهیمی چون داده، اطلاعات، دانش، کشف دانش در پایگاه داده‌ها و داده‌کاوی می‌پردازیم.

   ۲. داده، اطلاعات و دانش

   سه واژه داده، اطلاعات و دانش سه واژه کلیدی در عصر اطلاعات هستند که متأسفانه به غلط به جای هم استفاده می‌شوند. Ackoffدر سال ۱۹۸۹ تعریفی از این سه واژه ارائه داده است. وی داده را حقایق خامی می‌داند که تنها جنبه نمایشی دارند و به خودی خود دارای هیچ معنای خاصی نیستند و به هر فرمی اعم از سمبل، عدد و … می‌توانند باشند. اطلاعات با تعریف وی داده‌هایی هستند که دارای مفهوم هستند و می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشند. مجموعه‌ای متناسب از اطلاعات که به منظور استفاده بهتر کنار هم قرار گرفته‌اند، دانش نامیده شده‌است ِ(Ackoff 1989). رابطه بین داده، اطلاعات و دانش را Tuomi در سال ۱۹۹۹ چنین بیان می‌دارد:

   سئوالات داده‌کاوی: محرمانگی و امنیت داده‌ها

   سئوال ۱. عوامل روی آوردن به تکنیک داده‌کاوی را ذکر کنید.

   دو برابر شدن قدرت پردازش کامپیوترها در هر ۱۸ ماه

   پیشرفتهایی در فنون ذخیره‌سازی داده‌ها

   سقوط هزینه ذخیره سازی

   پیشرفتهایی در فنون داده‌کاوی در پایگاه داده‌های بزرگ

  • سایز : ۳۴ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۸
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID6341

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/cPrEJ
<<ادامه  تحقیق نیوز گروپ پدیده ای ناآشنا

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن